Gå till huvudinnehåll

Gambia

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: West African Senior School Certificate (WASSCE)

Antal år: (6+3)3

WASSCE, minst 5 ämnen inklusive engelska, ett naturvetenskapligt ämne eller matematik och ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne.

Examen t.o.m. ca 1992: General Certificate of Education (GCE) Advanced Level 

Antal år: (6+6)2

General Certificate of Education (GCE) Ordinary Level  ger grundläggande endast i kombination med General Certificate of Education (GCE) Advanced Level. GCE Ordinary och Advanced Level minst 5 olika ämnen, där av minst 2 på Advanced Level.

Dokumentation

Samtliga handlingar ska vara utfärdade av The West African Examinations Council. Även andra dokument kan förekomma, kontakta UHR.

General Certificate of Education (GCE)

Your GCE results must include five (5) subjects or more of which at least two (2) must be at the advanced level.

Senior Secondary School Certificate (SSSCE)

Your SSSCE results must include six (6) subjects or more: three (3) core subjects (English, Maths and Science), and three (3) elective subjects. West African Senior School Certificate (WASSCE) Your WASSCE results must include five (5) subjects or more: three (3) core subjects (English, Science or Maths and a humanities subject or a social science subject, and two (2) elective subjects.

In addition to a copy of your certificate, you are also required to submit a scratch card. Alternatively, you can send your serial number and PIN on a piece of paper. You may also submit the scratch card using the contact form. Before submitting any such data, check that your results are available on the WAEC website.

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

WASSCE:  Betyg 8

(GCE) Advanced Level:  Betyg E

(GCE) Ordinary Level: Betyg 8

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
engelska 6 GCE O level SSSE/WASSCE
matematik 2a

SSSE/WASSCE (fr o m 1998)

  3b GCE O level SSSE/WASSCE (t o m 1997) 
  4 further mathematics (fr o m 1998) 
  5 GCE A level
fysik 2 GCE A level 
kemi 2 GCE A level 
biologi 2 GCE A level
naturkunskap 2 general science eller 2 av ämnena ke, fy, bi i GCE O level SSSE/WASSCE 
samhällskunskap 1b samhällskunskapsliknande ämne/n i GCE O level SSSE/WASSCE 
historia 1b GCE O level SSSE/WASSCE 
  2a GCE A level 
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i årskurs-/slutbetyget 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Fr.o.m. antagning till vårterminen 2019

Betygsskala WASSCE och SSSCE 1-9

Nmax 1

Nmin 8

Betygsskala GCE A och O level

Nmax 10

Nmin 6

Beräkning av betygsmedelvärde

Fr.o.m. antagning till vårterminen 2019

WASSCE och SSSCE

Räkna på alla betygssatta ämnen.

GCE

Omvandla bokstavsbetygen med hjälp av omvandlingstabellerna. Räkna medelvärde på samtliga examensämnen.

Omvandlingstabell GCE A och O level

GCE A level Omräkningsvärde GCE O level Omräkningsvärde
A 10 Grade 1 excellent 10
B 9 Grade 2 very good 9
C 8 Grade 3 good 8
D 7 Grade 4 credit 7
E 6 Grade 5 credit 7
F (fail) 0 Grade 6 credit 7
S (subsidiary) - Grade 7 pass 6
    Grade 8 pass 6
    Grade 9 fail 0

 

Beräkning av betygsmedelvärde t.o.m. antagning till höstterminen 2018

Landets betygssystem

Betygsskala GCE O level SSSE/WASSCE

Nmax 10

Nmin 3

Betygsskala GCE A level

Nmax 5

Nmin 1

SSSE och WASSCE

Räkna med 5 ämnen, räkna alltid med betyg i engelska, ett naturvetenskapligt ämne eller matematik och ett humanistiskt- eller samhällsvetenskapligt ämne.

Ordinary och Advanced level

Räkna ut genomsnitt på de 2 bästa Advanced level (omräkningsvärde 1-5) och de 3 bästa Ordinary level (omräkningsvärde 3-10).

Observera att viktningen av Advanced level påverkar antalet ämnen som betygssumman ska divideras med. Vid betygsuträkning ska 2 Advanced level räknas som 4 ämnen. Räkna genomsnitt på meritvärdena från Advanced och Ordinary level.

Exempel: 2 Advanced level betyg B,C =4+4+3+3=14/4 =3,5= 16,25 enligt förskriven formel + 3 Ordinary betyg 1,3,5 = 24/3= 8,0 = 17,14 enligt föreskriven formel. Genomsnitt på Advanced och Ordinary: 16,25+17,14=33,39/2=16,70

Omvandlingstabell (GCE O level SSSE/WASSCE)

GCE O level SSSE/WASSCE omräkningsvärde
excellent 1/A1 10
very good 2/B2 9
good 3/B3 8
credit 4/C4 7
credit 5/C5 6
credit 6/C6 5
pass 7/D7 4
pass 8/E8 3
fail 9/F9 0

Omvandlingstabell (GCE A level)

GCE A level omräkningsvärde
A 5
B 4
C 3
D 2
E 1
F (fail) 0
S (subsidiary) O-level