Gå till huvudinnehåll

Ghana

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola WASSCE

Examen fr.o.m. 2006: West African Senior School Certificate (WASSCE)

Antal år: (6+3+)3

Gymnasieskola SSSCE

Examen fr.o.m. 1993 t.o.m. ca 2005: Senior Secondary School Certificate (SSSCE)

Antal år: (6+3+)3

Gymnasieskola GCE

Examen: General Certificate of Education, (GCE) Ordinary Level/School Certificate tillsammans med Advanced Level

Antal år: (6+5+)2

Grundläggande behörighet

WASSCE: minst 6 ämnen, 3 kärnämnen, engelska, matematik, science och 3 tillvalsämnen 

SSSCE:  minst 6 ämnen, 3 kärnämnen, engelska, matematik, science och tre tillvalsämnen

GCE Ordinary och Advanced Level: minst 5 olika ämnen, därav minst 2 på Advanced Level.

Dokumentation

West African Senior School Certificate (WASSCE)

Senior Secondary School Certificate (SSSCE) 

General Certificate of Education (GCE)

Samtliga handlingar ska vara utfärdade av The West African Examinations Council.

Även andra dokument kan förekomma, kontakta UHR.

Certifikat utfärdade från och med 1990 och senare verifieras. För verifiering krävs certifikat och scratch card.

Behörighetsgivande kurser WASSCE

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg Pass 8

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
engelska 6 om ämnet finns i slutbetyget  
matematik 2a om ämnet finns i slutbetyget 
  4 mathematics elective
naturkunskap 2 Integrated science eller 2 av ämnena fysik, kemi, biologi  
samhällskunskap 1b samhällskunskapsliknande ämne/n i slutbetyget 
historia 1b om ämnet finns i slutbetyget 
idrott och hälsa 1 om ämnet finns i slutbetyget 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Behörighetsgivande kurser SSSCE

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg E

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
engelska 6 om ämnet finns i slutbetyget  
matematik 2a om ämnet finns i slutbetyget (fr.o.m. 1998) 
  3b om ämnet finns i slutbetyget (t.o.m. 1997) 
  4 further mathematics/mathematics elective (fr o m 1998) 
naturkunskap 2 General science eller 2 av ämnena fysik, kemi, biologi  
samhällskunskap 1b samhällskunskapsliknande ämne/n i slutbetyget
historia 1b om ämnet finns i slutbetyget 
idrott och hälsa 1 om ämnet finns i slutbetyget 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Behörighetsgivande kurser GCE

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg GCE O level 8 och GCE A level E

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
engelska 6 GCE O level
matematik 3b GCE O level 
  5 GCE A level 
fysik 2 GCE A level  
kemi 2 GCE A level  
biologi 2 GCE A level  
naturkunskap 2 General science eller 2 av ämnena fysik, kemi, biologi 
samhällskunskap 1b samhällskunskapsliknande ämne/n i GCE O level 
historia 1b GCE O level 
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i årskurs-/slutbetyget 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Fr.o.m. antagning till vårterminen 2019

Betygsskala WASSCE 1-9

Nmax 1

Nmin 8

Betygsskala SSSCE 6-10

Nmax 10

Nmin 6

Betygsskala GCE A level och GCE O level

Nmax 10

Nmin 6

Beräkning av betygsmedelvärde 

Fr.o.m. antagning till vårterminen 2019

WASSCE

Räkna medelvärde på samtliga examensämnen.

SSSCE

Omvandla bokstavsbetygen med hjälp av omvandlingstabellen. Räkna medelvärde på samtliga examensämnen.

Omvandlingstabell för SSSCE

Betyg

Omvandlingsvärde

A Excellent 10
B Very good 9
C Good 8
D Credit 7
E Pass 6
F Fail 0

GCE 

Omvandla bokstavsbetygen med hjälp av omvandlingstabellerna. Räkna medelvärde på samtliga examensämnen.

Omvandlingstabell för GCE

GCE A level

Omräkningsvärde

GCE O level

Omräkningsvärde

A 10 Grade 1 excellent 10
B 9 Grade 2 very good 9
C 8 Grade 3 good 8
D 7 Grade 4 credit 7
E 6 Grade 5 credit 7
F (fail) 0 Grade 6 credit 7
S (subsidiary) - Grade 7 pass 6
    Grade 8 pass 6
    Grade 9 fail 0

Landets betygssystem

T.o.m. antagning till höstterminen 2018

Betygsskala Pass-Excellent/E8-A1

Omvandlingstabell för GCE A level/SSSCE 1993-2005

Betyg

Omvandlingsvärde

A/Excellent 5
B/Very good 4
C/Good 3
D/Credit 2
E/Pass 1
F/Fail 0
S/Subsidiary pass 0

Omvandlingstabell för GCE O level/SSSCE/WASSCE

Betyg

Omvandlingsvärde

Excellent 1/A1 10
Very good 2/B2 9
Good 3/B3 8
Credit 4/C4 7
Credit 5/C5 6
Credit 6/C6 5
Pass 7/D7 4
Pass 8/E8 3
Fail 9/F9 0

Nmax 20

Nmin 10

Beräkning av betygsmedelvärde

T.o.m. antagning till höstterminen 2018

Ordinary och Advanced level

Räkna ut genomsnitt på de 2 bästa Advanced level (omräkningsvärde 1-5) och de 3 bästa Ordinary level (omräkningsvärde 3-10). Observera att viktningen av Advanced level påverkar antalet ämnen som betygssumman ska divideras med. Vid betygsuträkning ska 2 Advanced level räknas som 4 ämnen. Räkna genomsnitt på meritvärdena från Advanced och Ordinary level.

Exempel 2: Advanced level betyg B.C=4+4+3+3=14/4=3,5=16,25 enligt föreskriven formel

+3 Ordinary betyg 1,3,5 = 24/3 =8,0 =17,14 enligt föreskriven formel. Genomsnitt på Advanced och Ordinary: 16,25+17,14=33,39/2=16,70.

SSSE och WASSCE

Räkna med 6 ämnen, (3 kärnämnen) engelska, matematik, science och de 3 ämnen därutöver med högsta betyg.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Passes i 6 ämnen SSSCE med credit passes i engelska, matematik, science samt 3 valbara ämnen eller 2 GCE Advanced level samt 5 GCE Ordinary level med credit passes i engelska och matematik.