Gå till huvudinnehåll

Grekland - yrkesgymnasium

Behörighetsgivande utbildning

Yrkesutbildning

Examen fr.o.m. 2010: Epangelmatiko Lykeio - EPAL (Επαγγελματικό Λύκειo - ΕΠΑΛ)

Antal år: (6+3+)3

Examen fr.o.m. 2010: Esperino Epangelmatiko Lykeio (Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο)

Antal år: (6+3+)4 (Kvällsstudier kombinerat med arbete)

Examen ca 1998-2009: Techniko Epangelmatiko Ekpaideftirio - TEE (Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο - ΤΕΕ)

Antal år: (6+3+)3

Examen ca 1985-2000: Eniaio Polykladiko Lykeio - EPL (Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο - ΕΠΛ)

Antal år: (6+3+)3

Examen ca 1980-1998: Techniko Epangelmatiko Lykeio - TEL (Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο - ΤΕΛ)

Antal år: (6+3+)3

Dokumentation

Fr.o.m. 2010: Apolytirio Epangelmatikou Lykeiou (EPAL) /ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΕΠΑΛ)/Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου

Fr.o.m. 2010: Esperino Epagelmatiko Lykeio/ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

1998-2009: Ptychio TEE B'Kyklou/B-cirkeln /ΠΤΥΧΙΟ/Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου, β'Κύκλου

Ca 1985 – 2000: Apolytirio EPL /Απολυτήριο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου

Ca 1980 – 1998: Ptychio TEL /Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου

Avgångsbetyg utfärdas vanligtvis bara en gång i original. Dubbletter eller ersättningsdokument för förlorat avgångsbetyg kallas Apodeiktiko apolyseos/Αποδεικτικό απολύσεως/ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ

Ptyhio Eidikefsis (ΠΤΥΧΙΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ/πτυχίο ειδίκευσης) är intyg av yrkeslicens för arbetslivet.

Behörighetsgivande kurser EPAL och TEE

Ytterligare behörighet kan ges beroende på inriktning utifrån kurs- och timplan.

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 10

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 1b matematik som allmänt ämne 
  2a

matematik i slutbetyget beroende på inriktning eller

valbar kurs/tillvalskurs i matematik (EPAL)

naturkunskap 2 2 av ämnena fysik, kemi och/eller biologi i betyget 
samhällskunskap 1b samhällskunskap i slutbetyget 
historia 1b historia i slutbetyget 
språk 7 grekiska i slutbetyget
idrott och hälsa 1 idrott och hälsa i slutbetyget 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala 1-20

Nmax 20

Nmin 10

Beräkning av betygsmedelvärde

Utgå från uträknat snitt på betyget.

Eleven får gå vidare till nästa årskurs om högst 4 ämnen är under betyg 10, men bara om genomsnittet är 13 eller högre.
Medelvärdet på avgångsbetyget kan därför vara lägre än 10 (lägst 9,5).

Enligt UHRFS används särskild tabell för beräkning av preliminärt meritvärde.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Avslutad gymnasieutbildning eller yrkesgymnasieutbildning.