Gå till huvudinnehåll

Grekland

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen fr.o.m. 2007

Examen: Geniko Lykeio (Γενικό Λύκειο)

Antal år: (6+3+)3

Examen: Esperino Geniko Lykeio (Εσπερινό Γενικό Λύκειο)

Antal år: (6+3+)4 (Kvällsstudier kombinerat med arbete)

Examen ca 2000-2006

Examen: Eniaio Lykeio (Ενιαίο Λύκειο)

Antal år: (6+3+)3

Examen före 2000

Examen: Lykeio (Λυκείο)

Antal år: (6+3+)3

Inriktningar

Inriktningar Geniko Lykeio (avgångsår fr.o.m. 2020)

Humanistisk/samhällsvetenskaplig inriktning, Naturvetenskaplig inriktning, Ekonomi-IT-inriktning och Hälsoinriktning

Utredning av särskilda behörigheter från utbildningarna med avgångsår 2020 pågår.

Inriktningar Geniko Lykeio (avgångsår 2016-2019)

Humanistisk/samhällsvetenskaplig inriktning, Naturvetenskaplig inriktning, Ekonomi- och IT-inriktning

En ny studieordning infördes 2013 med första avgångsår 2016. Teknisk inriktning utgår i den nya studieordningen och har ersatts av en ny inriktning mot Ekonomi och IT. 

Inriktningar Eniaio Lykeio och Geniko Lykeio (avgångsår ca 2000-2015)

Humanistisk/samhällsvetenskaplig inriktning, Naturvetenskaplig inriktning, Teknisk inriktning (Produktion, IT/tjänster)

Dokumentation

För samtliga utbildningar krävs avgångsbetyg (apolytirio)

Fr.o.m. 2007: Apolytirio Genikou Lykeiou/ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ/Απολυτήριο Γενικού Λυκείου

Fr.o.m. 2007: Esperino Geniko Lykeio/ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ/Εσπερινό Γενικό Λύκειο

Fr.o.m 2000 - t.o.m. 2006: Apolytirio Eniaiou Lykeiou/ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ/Απολυτήριο Ενιαίου Λύκειου

Före 2000: Apolytirio Lykeion/ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ/Απολυτήριο

Avgångsbetyg utfärdas vanligtvis bara en gång i original. Dubbletter eller ersättningsdokument för förlorat avgångsbetyg benämns Apodeiktiko apolyseos (ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ/Αποδεικτικό απολύσεως).

Behörighetsgivande kurser Geniko Lykeio och Eniaio Lykeio

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 10

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 1b om ämnet avslutats med godkänt betyg i årskurs 10
  2a ämnet från humanistisk/samhällsvetenskaplig inriktning (allmän kurs)
  4 ämnet som inriktningskurs från ekonomi- och IT-inriktning (från och med 2016)
  5 ämnet som inriktningskurs från teknisk eller naturvetenskaplig inriktning
fysik 1a ämnet som allmän kurs från teknisk eller naturvetenskaplig inriktning
  2 ämnet som inriktningskurs från teknisk eller naturvetenskaplig inriktning
kemi 1 ämnet som inriktningskurs från teknisk inriktning med specialisering produktion
  2 ämnet som inriktningskurs från naturvetenskaplig inriktning
biologi 2 ämnet som inriktningskurs från naturvetenskaplig inriktning
naturkunskap 2 alla inriktningar
samhällskunskap 1b alla inriktningar
  2 sociologi som inriktningskurs från humanistisk eller ekonomi- och IT-inriktning (från och med 2016)
historia 1b ämnet som allmän kurs (alla inriktningar) 
  2a ämnet som inriktningskurs från humanistisk/samhällsvetenskaplig inriktning
språk 3 ämnet som allmän kurs (språk som valbart ämne/elective ger inte behörighet)
  7 grekiska, alla inriktningar
idrott och hälsa 1 alla inriktningar
  2 se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Behörighetsgivande kurser Lykeio

Ämnesgrupper

1. modersmålet, matematik, fysik, kemi
2. modersmålet, matematik, fysik, kemi, biologi-antropologi
3. modersmålet, forngrek, historia, latin
4. modersmålet, matematik, samhällskunskap, historia
5. social inriktning yrkesförberedande

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 10

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 1b om ämnet avslutats med godkänt betyg i årskurs 10 
  2a Ämnesgr 3 
  3b Ämnesgr 4 
  4 Ämnesgr 2
  5 Ämnesgr 1 
fysik 2 Ämnesgr 1 och 2 
kemi 2 Ämnesgr 1 och 2 
biologi 2 Ämnesgr 2 
naturkunskap 2 Ämnesgr 1, 2, 3 och 4 
samhällskunskap 1b Ämnesgr 1, 2, 3 och 4 
historia 1b Ämnesgr 1 och 2 
  2a Ämnesgr 3 och 4 
språk 3 Ämnesgr 1, 2, 3 och 4 
  7 Grekiska, ämnesgr 1, 2, 3 och 4 
idrott och hälsa 1 Ämnesgr 1, 2, 3 och 4
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala 1-20

Nmax 20

Nmin 10

Beräkning av betygsmedelvärde

Utgå från uträknat snitt på betyget.

Eleven får gå vidare till nästa årskurs om högst 4 ämnen är under betyg 10, men bara om genomsnittet är 13 eller högre. Medelvärdet på avgångsbetyget kan därför vara lägre än 10 (lägst 9,5).

Enligt UHRFS används särskild tabell för beräkning av preliminärt meritvärde.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Avslutad gymnasieutbildning eller yrkesgymnasieutbildning.