Gå till huvudinnehåll

Grekland

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen fr.o.m. 2007: Geniko Lykeio (Γενικό Λύκειο)

Antal år: (6+3)3

Examen fr.o.m. 2007: Esperino Geniko Lykeio (Εσπερινό Γενικό Λύκειο)

Antal år: (6+3)4 (Kvällsstudier kombinerat med arbete)

Examen ca 2000-2006: Eniaio Lykeio (Ενιαίο Λύκειο)

Antal år: (6+3)3

Examen före 2000: Lykeio (Λυκείο)

Antal år: (6+3)3

Inriktningar

Inriktningar Geniko Lykeio (avgångsår 2016 – nuvarande)

Humanistisk/samhällsvetenskaplig inriktning, Naturvetenskaplig inriktning, Ekonomi- och IT-inriktning

En ny studieordning infördes 2013 med första avgångsår 2016. Teknisk inriktning utgår i den nya studieordningen och har ersatts av en ny inriktning mot Ekonomi och IT. Utredning av särskilda behörigheter från inriktningen pågår.

Inriktningar Eniaio Lykeio och Geniko Lykeio (avgångsår ca 2000 – 2015)

Humanistisk/samhällsvetenskaplig inriktning, Naturvetenskaplig inriktning, Teknisk inriktning (Produktion, IT/tjänster)

Dokumentation

För samtliga utbildningar krävs avgångsbetyg (apolytirio)

Fr.o.m. 2007: Apolytirio Genikou Lykeiou/ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ/Απολυτήριο Γενικού Λυκείου

Fr.o.m. 2007: Esperino Geniko Lykeio/ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ/Εσπερινό Γενικό Λύκειο

Fr.o.m 2000 - t.o.m. 2006: Apolytirio Eniaiou Lykeiou/ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ/Απολυτήριο Ενιαίου Λύκειου

Före 2000: Apolytirio Lykeion/ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ/Απολυτήριο/ν

Avgångsbetyg utfärdas vanligtvis bara en gång i original. Dubbletter eller ersättningsdokument för förlorat avgångsbetyg benämns Apodeiktiko apolyseos (ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ/Αποδεικτικό απολύσεως).

Behörighetsgivande kurser Geniko Lykeio och Eniaio Lykeio

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 10

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 1b om ämnet avslutats med godkänt betyg i årskurs 10
  2a Hum/Sam
  5 Tekn/prod, IT/tjänster och Naturvetenskap 
fysik 2 Tekn/prod, IT/tjänster och Naturvetenskap  
kemi 1 Tekn/prod 
  2 Naturvetenskap 
biologi 2 Naturvetenskap 
naturkunskap 2 Alla linjer 
samhällskunskap 1b Alla linjer 
historia 1b Alla linjer 
  2a Hum/Sam  
språk 3 Alla linjer, om ämnet återfinns under allmänna kurser/general courses (språk som valbart ämne/elective ger inte behörighet)
  7 Grekiska, alla linjer  
idrott och hälsa 1 Alla linjer
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Behörighetsgivande kurser Lykeio

Ämnesgrupper:

1. modersmålet, matematik, fysik, kemi
2. modersmålet, matematik, fysik, kemi, biologi-antropologi
3. modersmålet, forngrek, historia, latin
4. modersmålet, matematik, samhällskunskap, historia
5. social inriktning yrkesförberedande

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 10

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 1b om ämnet avslutats med godkänt betyg i årskurs 10 
  2a Ämnesgr 3 
  3b Ämnesgr 4 
  4 Ämnesgr 2
  5 Ämnesgr 1 
fysik 2 Ämnesgr 1 och 2 
kemi 2 Ämnesgr 1 och 2 
biologi 2 Ämnesgr 2 
naturkunskap 2 Ämnesgr 1, 2, 3 och 4 
samhällskunskap 1b Ämnesgr 1, 2, 3 och 4 
historia 1b Ämnesgr 1 och 2 
  2a Ämnesgr 3 och 4 
språk 3 Ämnesgr 1, 2, 3 och 4 
  7 Grekiska, ämnesgr 1, 2, 3 och 4 
idrott och hälsa 1 Ämnesgr 1, 2, 3 och 4
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala 1-20

Nmax 20

Nmin 10

Beräkning av betygsmedelvärde

Utgå från uträknat snitt på betyget.

Eleven får gå vidare till nästa årskurs om högst 4 ämnen är under betyg 10, men bara om genomsnittet är 13 eller högre. Medelvärdet på avgångsbetyget kan därför vara lägre än 10 (lägst 9,5).

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Avslutad gymnasieutbildning eller yrkesgymnasieutbildning