Gå till huvudinnehåll

Guatemala

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: Bachiller en Ciencias y Letras

Antal år: (6+3+)2

Inriktning: Bachillerato de Ciencias y Letras con orientación técnica: agroforestal, computación, diseño gráfico, electricidad, mecánica automotriz, textiles eller turismo (förekommer fr.o.m. 2009) 

Yrkesutbildning

Examen fr.o.m. 2013: Perito

Antal år: (6+3+)3

Inriktning: Perito Contador, Comercial, Industrial, Agrícola,Técnico Formación docente

Dokumentation

Guatemala Diploma de Bachiller/Perito + Certificado calificaciones tres últimos años de estudio

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 51 

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 1b om ämnet lästs de 2 sista åren 
  2a om ämnet lästs de 3 sista åren 
  3b

om ämnet lästs de 2 sista åren på ciencias y letras 

fysik 1a om ämnet förekommer på årskurser 9, 10 och 11 
naturkunskap 2 om 2 av ämnena fysik, kemi och biologi lästs de 2 sista åren på ciencias y letras 
samhällskunskap 1b om samhällskunskapsliknande ämne/n lästs de 2 sista åren 
historia 1b om ämnet lästs de 2 sista åren 
språk 7

om spanska/castellano finns i slutbetyget 

idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i slutbetyget 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala 1-100

Nmax 100

Nmin 51

Beräkning av betygsmedelvärde

Fr.o.m. antagning till vårterminen 2020

Räkna medelvärde på alla betygssatta ämnen tre sista åren.

T.o.m. antagning till höstterminen 2019

Räkna ut genomsnitt på samtliga ämnen som ingår sista gymnasieåret. 

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Bachiller en ciencias y letras ger tillträde till samtliga universitet. Perito ger tillträde till de universitet som har den inriktning man har läst. Universiteten kan även ha egna inträdesprov.