Gå till huvudinnehåll

Honduras

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: Bachiller en ciencias y letras, Perito/Bachiller, Técnico/Bachiller Industriel

Antal år: (6+)5

Dokumentation

Diploma de Bachiller/Perito/ Técnico + Certificado calificaciones tres últimos años de estudio 

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 61 eller 3 

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 1b om ämnet avslutats med godkänt betyg i årskurs 10 
  2a om ämnet lästs åk 10 och 11 
fysik 1a om ämnet förekommer på årskurser 9, 10 och 11 
naturkunskap 2 om 2 av ämnena fysik, kemi eller biologi lästs årskurs 10 och 11 
samhällskunskap 1b samhällskunskapsliknande ämnen åk 10 och 11 
historia 1b om ämnet lästs årskurs 10 och 11 
språk 7 om betyg i spanska/castellano finns i slutbetyget 
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i slutbetyget 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala 0-100

Nmax 100

Nmin 61

Betygsskala 1-5

Nmax 5

Nmin 3

Beräkning av betygsmedelvärde

Fr.o.m. antagning till vårterminen 2020

Räkna medelvärde på alla betygssatta ämnen tre sista åren.

T.o.m. antagning till höstterminen 2019

Räkna ut genomsnittet på sista årets betyg. 

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Bachillerato