Gå till huvudinnehåll

Hong Kong

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen fr.o.m. 2012: Hong Kong Diploma of Secondary Education (HKDSE)

Antal år: (6+3+)3

Examen t.o.m. 2013: Hong Kong Advanced Level Examination (HKALE) eller Hong Kong Advanced Supplementary Level Examination (HKASLE) tillsammans med Hong Kong Certificate of Education Examination (HKCEE)

Antal år: (6+5+)2

Dokumentation

Hong Kong Certificate of Education Examination och Hong Kong Advanced Level Examination eller Hong Kong Certificate of Education Examination och Hong Kong Advanced Supplementary Level Examination.

Hong Kong Certificate of Education Examination i kombination med Hong Kong Advanced Level Examination. Sista examen gjordes 2013.

Hong Kong Advanced Supplementary Level Examination. Information om kombinationsmöjligheter se landblad för Storbritannien. Sista examen gjordes 2013.

Hong Kong Diploma of Secondary Education (HKDSE) implementerades 2009 och ersätter HKCEE och HKALE. Första examen för HKDSE gjordes 2012. Examen tas i slutet av Secondary 6 (Grade 12). Fördjupad studieplan med 4 obligatoriska ämnen och 2-3 valbara ämnen. Valbara ämnen kan vara studieförberedande eller yrkes/praktiska, men de obligatoriska ingår oavsett typ av valbara ämnen.Obligatoriska ämnen : Kinesiska, Engelska, Matematik och Liberal Studies.

Valbara ämnen: Delas in i 3 olika kategorier i vilka betygsskalan skiljer sig. Obligatoriska och Studieförberedande har skala 1-5, språkämnen har skala A-E och Yrkes/praktiska har Attained samt Attained with Distinction.

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

HKCEE: grade C HKALE och HKASLE: grade E
HKDSE: 1/E/Attained 

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
engelska 6 HKCEE, HKDSE, HKALE
matematik 3b HKCEE
  3c HKDSE Compulsory Part
  4 HKASLE, HKDSE Compulsory + Module 1 (Calculus and Statistics) 
  5 HKALE, HKDSE Compulsory + Module 2 (Algebra and Calculus) 
fysik 1a HKASLE, HKDSE Combined Science inr. med fysik 
  2 HKALE, HKDSE Physics 
kemi 1 HKDSE Combined Science inr. med kemi 
  2 HKALE eller HKASLE, HKDSE Chemistry 
biologi 2 HKALE eller HKASLE, HKDSE Biology 
naturkunskap 2 HKCEE i General Science eller i 2 av ämnena kemi, fysik, biologi, HKDSE Combined / Integrated Science 
samhällskunskap 1b HKCEE i samhällskunskapsliknande ämne, HKDSE Liberal Studies 
  2

HKALE eller HKASLE i samhällskunskapsliknande ämne, HKDSE History

historia 1b HKCEE eller HKASLE, HKDSE History
  2a HKALE 
språk 3 HKCEE, HKDSE valbart språk
  4 HKALE eller HKASLE, HKDSE kinesiska 
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne i HKCEE, HKDSE Physical Education
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala HKCEE A-F

Betygsskala A level A-F

Nmax 10

Nmin 6

Omvandlingstabell HKALE, HKASLE, HKCEE och A, AS och O level

Betyg A level (KHALE)

Omräknings-värde

Betyg AS level (HKASLE)

Omräknings-värde

Betyg O level (HKCEE)

Omräknings-värde

A 10 A 10 A 10
B 9 B 9 B 8
C 8 C 8 C 6
D 7 D 7    
E 6 E 6    

Betygsskala HKDSE level 1-5 (språk A-E)

Nmax 5

Nmin 1

Omvandlingstabell HKDSE

Betyg språk HKDSE

Omräkningsvärde

A 5
B 4
C 3
D 2
E 1
Attained with Distinction medräknas ej
Attained medräknas ej

Beräkning av betygsmedelvärde

Fr.o.m. antagning till höstterminen 2019

Omvandla bokstavsbetygen med hjälp av omvandlingstabellerna. Räkna medelvärde på alla betygssatta ämnen.

Betyg Attained och Attained with Distinction räknas inte in i betygsmedelvärdet.

T.o.m. antagning till vårterminen 2019

Utgå från de 2 bästa resultaten på A-level och de 3 bästa på GCSE (5 olika ämnen). Omvandla A-, AS- och O levels enligt tabell. Omräkningen sker i skala 6-10. Betygen i A-levels ges vikten 2. Observera att viktningen av A-levels påverkar antalet ämnen som betygssumman skall divideras med. Vid betygsuträkningen skall 2 A-levels och 3 O-levels räknas som 7 ämnen.

Utgå från de 2 bästa resultaten på HKALE och de 3 bästa på HKCEE (5 olika ämnen). Omvandla A-, AS- och O levels enligt tabell. Omräkningen sker i skala 6-10. Betygen i A-levels ges vikten 2. Observera att viktningen av A-levels påverkar antalet ämnen som betygssumman skall divideras med. Vid betygsuträkningen skall 2 A-levels och 3 O-levels räknas som 7 ämnen.

HKDSE: Räkna medelvärde på samtliga betyg i kolumnen Subject Level / Grade (båda betygen i matematik om flera finns). Kolumnen Component Level används inte för uträkning av medelvärde. Betyg Attained och Attained with Distinction räknas inte in i betygsmedelvärdet.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Hong Kong Advanced Level Examination (HKALE), Hong Kong Diploma of Secondary Education (HKDSE).