Gå till huvudinnehåll

Indien

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: All-India Senior High School Certificate (AISSC)

Examen: Higher Secondary Certificate Examination (HSC)

Examen: Intermediate Examination (ISC)

Examen: Senior Secondary (12th Class) Examination

Examen: Pre-University/Pre-Degree Examination

Fler examina förekommer i landet.

Antal år: (8+2+)2

Vanliga inriktningar: commerce, general, humanities och science

Secondary School Certificate Examination (SSC)/Matriculation Examination som ges efter årskurs 10 ger inte grundläggande behörighet.

Yrkesutbildning (Vocational HSC Examination)

Examen: Certificate of Vocational Education (CVE-12)

Fler examina förekommer i landet.

Antal år: (8+2+)2

Yrkesutbildning (Polytechnic)

Examen: Diploma (från en State Board of Technical Education)

Antal år: (8+2+)3

Dokumentation

Variationen av namn på betygsdokument i Indien är stor. Ett Diplom/Examensbevis (t.ex. Certificate) ska vid bedömning oftast kompletteras med separat ämnesbetyg (t.ex. Marks Sheet, Statement of Marks eller liknande).

Betygsdokument ska vara utfärdade av en erkänd examinationsboard. UHR godtar inte dokument utfärdade direkt av skolan.

Examensboarder

Nationella examensboarder

Central Board of Secondary Education (CBSE), Council for the Indian School Certificate Examinations (CISCE) och National Institute of Open Schooling (NOS).

Exempel på regionala boarder (state boards)

Board of Intermediate Education Andhra Pradesh, Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board, Maharashtra State Board of Secondary Education och West Bengal Council of Higher Secondary Education. Det finns även flera State Boards of Technical Education.

Kontakta UHR om du är osäker på om Boarden är erkänd.

Behörighetsgivande kurser fr.o.m. 2008

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 30%, 33%, 35%, 40% eller enligt den betygsskala som framgår på betyget.

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
engelska 6 ämnet engelska i examen från CISCE, CBSE eller ämnet engelska och minst tre ämnen som lästs med engelska som undervisningsspråk i examen från övriga boarder
matematik 2a ämnet i årskurs 10 (Secondary School Certificate)
  3b Mathematics & Statistics inriktning Commerce från Maharashtra Board (kurskod 88)
  4 ämnet Mathematics i examen eller ämnet Mathematics & Statistics inriktning Arts&Science från Maharashtra Board (kurskod 40)
fysik 2 ämnet i examen 
kemi 2 ämnet i examen
biologi 2 ämnet i examen
naturkunskap 2 minst två av ämnena fysik, kemi och biologi i examen
samhällskunskap 1b

ämnet Political Science eller Sociology eller en kombination av minst 2 samhällskunskapsliknande ämnen i examen 

historia 1b ämnet i examen
språk 7 modersmål eller undervisningsspråk 
idrott och hälsa 1 ämnet i examen
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Behörighetsgivande kurser t.o.m. 2007

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 30%, 33%, 35%, 40% eller enligt den betygsskala som framgår på betyget.

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
engelska 6 ämnet engelska i examen från CISCE eller ämnet engelska och minst tre ämnen som lästs med engelska som undervisningsspråk i examen från övriga boarder
matematik 1b ämnet avslutats med godkänt betyg i årskurs 10 
  2a ämnet i examen 
  3c ämnet i examen med inriktning Science 
fysik 1a ämnet i examen 
naturkunskap 2 två av ämnena fysik, kemi och biologi i examen
samhällskunskap 1b ämnet Political Science eller Sociology eller en kombination av minst 2 samhällskunskapsliknande ämnen i examen 
historia 1b ämnet i examen
språk 7 modersmål eller undervisningsspråk 
idrott och hälsa 1 ämnet i examen
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Behörighetsgivande kurser från Vocational HSC Examination eller Polytechnic

Yrkesutbildning innehåller främst yrkesämnen och ger få eller inga behörighetsgivande kurser. Behörighet i matematik bedöms från Secondary School Certificate Examination (årskurs 10).

Landets betygssystem

Ett flertal betygsskalor förekommer. Utgå i första hand från det som står på betygshandlingen. Oftast finns förklaring av betygsskalan på examensbevisets baksida. Om ingen förklaring av betygsskalan framgår av betyget, se exempel nedan:

Betygsskala 40-100 används av CISCE, Nagaland och de flesta Technical boards.

Betygsskala 35-100 används av Andhra Pradesh, Assam, Goa, Gujarat, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Orissa, Tamil Nadu

Betygsskala 33-100 används av CBSE, NOS, Haryanam, Himachal Pradesh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Mizoram, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh

Betygsskala 30-100 används av West Bengal

Det kan förekomma fler varianter av betygsskalor som dessutom kan ha förändrats över tid.

Betygsskala 40-100 

Nmax 100

Nmin 40

Betygsskala 35-100

Nmax 100

Nmin 35

Betygsskala 33-100

Nmax 100

Nmin 33

Betygsskala 30-100

Nmax 100

Nmin 30

Beräkning av betygsmedelvärde

Fr.o.m. antagning till höstterminen 2019

Använd det redan uträknade procentvärde som finns angivet på betyget. Om uträknat värde saknas, beräkna procent av maxvärde genom att räkna ihop alla betyg och dela med totalen för alla ämnen i examen.

Notera att lägsta min-värde kan variera för olika boarder. Använd det min-värde som framgår av betygshandlingshandlingen (brukar ofta stå på dokumentets baksida). Om det inte framgår se förteckningen ovan eller använd 33-100.

Enligt UHRFS gäller särskilda bestämmelser för omräkning till preliminärt meritvärde för betyg från Indien.

T.o.m. antagning till vårterminen 2019

Använd Nmax och Nmin och angivet medelvärde, avvikelser finns utgå från vad som står på betyget. Vid skala i procent av maxpoäng räkna ut hur många % elevens totala poäng utgör av totala maxpoängen.

För betyg utfärdade av CBSE och CISCE räknas ett medelvärde på samtliga ämnen i skala 8-1. Använd tabellerna nedan för omvandlig och beräkning av betygsmedelvärde. 

Betygsskala 8-1 Central Board Secondary Examinations (CBSE)

Positional Grade

Omvandlingsvärde

Ranking

A1 1 Top 1/8 of the passed candidates
A2 2 Next 1/8 of the passed candidates
B1 3 Next 1/8 of the passed candidates
B2 4 Next 1/8 of the passed candidates
C1 5 Next 1/8 of the passed candidates
C2 6 Next 1/8 of the passed candidates
D1 7 Next 1/8 of the passed candidates
D2 8 Next 1/8 of the passed candidates
E   Failed candidates

Nmax 1

Nmin 8

Betygsskala 8-1 Council for Indian School Certificate Examinations (CISCE)

Betyg

Betygsomdöme

1 Very good
2 Very good
3 Pass with credit
4 Pass with credit
5 Pass with credit
6 Pass with credit
7 Pass
8 Pass
9 Failure

Nmax 1

Nmin 8

Enligt UHRFS gäller särskilda bestämmelser för omräkning till preliminärt meritvärde för betyg från Indien.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Gymnasieutbildning och inträdesprov.