Gå till huvudinnehåll

Indonesien

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen fr.o.m. 2004: Sekolah Menengah Atas (SMA) 

Examen 1996-2003: Sekolah Menengah Umum (SMU) 

Examen fram till ca 1995: Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) 

Antal år: (9+)3

 • Vanliga inriktningar, teoretisk gymnasieutbildning:
 • Ilmu Pengetahuan Alam (naturvetenskaplig)
 • Ilmu Pengetahuan Sosial (Samhällsvetenskaplig)
 • Bahasa (Språk)

Inriktningar t.o.m. 1994

 • A1 fysik, matematik, kemi
 • A2 biologi, matematik, kemi
 • A3 ekonomi, engelska, geografi, matematik
 • A4 historia, engelska, geografi, främmande språk

 

Yrkesutbildning

Examen: Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Antal år: (9+)3-4

Vanliga inriktningar, yrkesinriktad gymnasieutbildning:

 • Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) – ekonomisk
 • Sekolah Teknik Menengah (STM) - teknisk

 

Madrasah Aliyah (MA) är religös gymnasieutbildning som ger tillträde till högre studier.

Paket C (Non-Formal Education) är icke formell utbildning som avslutas med nationell examen och ger tillträde till högre studier.

Dokumentation

Fr.o.m. ca 2004 Diplom Ijazah + Ämnesbetyg Daftar Nilai / Daftar Nilai Ujian (som redovisar skolexamen och nationell examen, i enstaka fall förekommer de båda examina på olika dokument)

Före ca 2004 Diplom Surat Tanda Tamat Belajar + Ämnesbetyg Daftar Nilai / Daftar Nilai Ujian (som redovisar skolexamen och nationell examen, i enstaka fall förekommer de båda examina på olika dokument)

Utfärdare av diplomet har varierat enligt följande:

 • 1948-1999 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
 • 2000-2009 Departemen Pendidikan Nasional
 • 2010-2011 Kementerian Pendidikan Nasional
 • 2012-2015 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Behörighetsgivande kurser

Behörighet från tre- till fyraåriga yrkesutbildningar beroende av inriktning. Begär in kurs- och timplan eller kontakta UHR.

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 6

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 1b yrkesinriktningar med ämnet i slutbetyget/examen 
  2a samhällsvetenskaplig inriktning (motsvarande) 
  3c naturvetenskaplig inriktning (motsvarande) 
fysik 1a om ämnet i slutbetyget/examen 
naturkunskap 2 2 av ämnena fysik, kemi och biologi slutbetyget/examen 
samhällskunskap 1b samhällskunskapsliknande ämne/n i slutbetyget/examen 
historia 1b om ämnet finns i slutbetyget/examen 
språk 7 indonesiska i slutbetyget/examen 
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i slutbetyget/examen
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala 1-10

Nmax 10

Nmin 6

Beräkning av betygsmedelvärde

Utgå från framräknad betygssumma och dividera med antal ämnen.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

SMA/SMK + nationell examen + inträdesprov

Ordlista

Sekolah Skola
Menengah Allmän
Umum Stadium
Atas tinggi Upper
Pendidikan Utbildning
Agama Religion
Jasmani Fysik
Kesehalan Hälsa
Sejarah Historia
Jumlah Total
Rata-rata Medel/Average
Bahasa Språk
Belajar Studera, lära sig
Diakui Statligt erkänd
Ilmu Vetenskap
Sekolah kejuruan Yrkesskola
Sekolah tinggi Högskola
Baik Bra
Kurang Otillfredställande
Lukup Otillfredställande/adekvat
Amat (baik) Mycket (bra)
Tujuh Sju
Enam Sex
Delapan Åtta