Gå till huvudinnehåll

Indonesien

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen fr.o.m. 2004: Sekolah Menengah Atas (SMA) 

Examen 1996-2003: Sekolah Menengah Umum (SMU) 

Examen fram till ca 1995: Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) 

Antal år: (6+3+)3

Vanliga inriktningar, teoretisk gymnasieutbildning

 • Ilmu Pengetahuan Alam (naturvetenskaplig)
 • Ilmu Pengetahuan Sosial (Samhällsvetenskaplig)
 • Bahasa (Språk)

Inriktningar t.o.m. 1994

 • A1 fysik, matematik, kemi
 • A2 biologi, matematik, kemi
 • A3 ekonomi, engelska, geografi, matematik
 • A4 historia, engelska, geografi, främmande språk

Yrkesutbildning

Examen: Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Antal år: (6+3+)3-4

Vanliga inriktningar, yrkesinriktad gymnasieutbildning

 • Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) – ekonomisk
 • Sekolah Teknik Menengah (STM) - teknisk

Information

Madrasah Aliyah (MA) är religös gymnasieutbildning som ger tillträde till högre studier.

Paket C (Non-Formal Education) är icke formell utbildning som avslutas med nationell examen och ger tillträde till högre studier.

Dokumentation

Fr.o.m. ca 2004 Diplom Ijazah + Ämnesbetyg Daftar Nilai / Daftar Nilai Ujian (som redovisar skolexamen och nationell examen, i enstaka fall förekommer de båda examina på olika dokument)

Före ca 2004 Diplom Surat Tanda Tamat Belajar + Ämnesbetyg Daftar Nilai / Daftar Nilai Ujian (som redovisar skolexamen och nationell examen, i enstaka fall förekommer de båda examina på olika dokument)

Information

Reform Curriculum 2013 är införd successivt i landet. På betygen redovisas skolbetyg och nationell examen separat. Betygen är i skala 56-100.

Utfärdare av diplomet har varierat enligt följande:

 • 1948-1999 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
 • 2000-2009 Departemen Pendidikan Nasional
 • 2010-2011 Kementerian Pendidikan Nasional
 • 2012-2015 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Behörighetsgivande kurser

Behörighet från tre- till fyraåriga yrkesutbildningar beroende av inriktning. Begär in kurs- och timplan eller kontakta UHR.

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 6

Betyg 56 (fr.o.m. ca 2013)

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 1b yrkesinriktningar med ämnet i slutbetyget/examen 
  2a samhällsvetenskaplig inriktning (motsvarande) 
  3c naturvetenskaplig inriktning (motsvarande) 
fysik 1a om ämnet i slutbetyget/examen 
naturkunskap 2 2 av ämnena fysik, kemi och biologi slutbetyget/examen 
samhällskunskap 1b samhällskunskapsliknande ämne/n i slutbetyget/examen 
historia 1b om ämnet finns i slutbetyget/examen 
språk 7 indonesiska i slutbetyget/examen 
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i slutbetyget/examen
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala 0-100 (fr.o.m. ca 2013) 

Nmax 100

Nmin 56

Betyg

Omdöme

Översättning

86-100 Sangat baik Excellent
71-85 Baik Good
56-70 Cupuk Pass
0-55 Kurang Fail

Betygsskala 1-10 (före ca 2013)

Nmax 10

Nmin 6

Beräkning av betygsmedelvärde

Betyg från och med 2013 med skala 56-100

Oftast redovisas skolbetyg och nationell examen på olika dokument. Om betygsmedelvärde saknas för nationell examen, räkna medelvärde på samtliga examensämnen och addera summan sedan med skolbetygets framräknade betygsmedelvärde/en. Räkna medelvärde på betygen både från skolan och nationell examen. 

Betyg före 2013 med skala 6-10

Räkna medelvärde på betyg både från skolan och nationell examen. Beroende på avgångsår så varierar det om skolans betyg och nationell examen redovisas på samma eller olika dokument.

Ordlista

Indonesiska

Svenska

Sekolah Skola
Menengah Allmän
Umum Stadium
Atas tinggi Upper
Pendidikan Utbildning
Agama Religion
Jasmani Fysik
Kesehalan Hälsa
Sejarah Historia
Jumlah Total
Rata-rata Medel/Average
Bahasa Språk
Belajar Studera, lära sig
Diakui Statligt erkänd
Ilmu Vetenskap
Sekolah kejuruan Yrkesskola
Sekolah tinggi Högskola
Baik Bra
Kurang Otillfredställande
Lukup Otillfredställande/adekvat
Amat (baik) Mycket (bra)
Tujuh Sju
Enam Sex
Delapan Åtta

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

SMA/SMK + nationell examen + inträdesprov.