Gå till huvudinnehåll

International Baccalaureate, IB (fr.o.m. 2021)

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: International Baccalaureate Diploma

Antal år: (5+5+)2

Grundläggande behörighet

Fullständigt IB Diploma programme och Total på minst 24 poäng

Dokumentation

International Baccalaureate Diploma med minst 6 ämnen

Andra typer av dokument såsom IB Certificate eller DP course results ger inte grundläggande behörighet

Pre-IB eller motsvarande

Pre-IB är det förberedande året till IB Diploma Programme. Dokumentationen varierar beroende på i vilket utbildningssystem som kurserna har lästs. I Sverige är betygen dokumenterade i Utdag ur betygskatalog. Inom IBO är betygen dokumenterade inom ramen för Middle Year Programme (MYP).

Retakes

Sökande med IB-examen kan höja sitt preliminära meritvärde (total point) genom retakes tagna efter avslutad examen. IB-examen med retakes placeras i urvalsgrupp II. Kurser från pre-IB och gymnasieskolan eller gymnasial vuxenutbildning får endast räknas med om de krävs för behörighet eller ger meritpoäng.

Meritpoäng

Sökande med IB-examen får tillgodoräkna meritpoäng för meritkurser, se avsnitt Meritvärdering.

Ämnesgrupper

Language and Literature

Language A, Language A-language and literature, Literature and performance

Language aquisition

Language ab initio, Language B, Classical languages

Individuals and societies

Business management, economics, geography, global politics, history, information technology in a global society, philosophy, psychology, social and cultural anthropology, world religions

Sciences

Biology, computer science, chemistry, design technology, physics, sports, exercise and health science, Environmental systems and societies

Mathematics

Mathematics: analysis and approaches SL, Mathematics: analysis and approaches HL, Mathematics: applications and interpretation SL. Mathematics: applications and interpretation HL

The arts

Dance, Music, Film, Theatre, Visual arts

Behörighet i svenska

Swedish A, lägst betyget 4/7

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 4

Undantag från betygskrav 4

Betyg 3 i följande ämnen på Higher Level: Biology, Chemistry och Physics 

Undantag från betygskrav 4 men sänkt nivå

Betyg 3 i Mathematics: applications and interpretation HL ger Matematik 4.

Betyg 3 i Mathematics: analysis and approaches HL ger Matematik 4.

Betyg 3 i Mathematics: analysis and approaches SL ger Matematik 3c.

Betyg 3 i Mathematics: applications and interpretation SL ger Matematik 2a.

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
svenska 3 Swedish A SL eller Norwegian A SL eller Danish A SL 
engelska 6 English B SL 
  7 English A HL, English A SL, English B HL. Eller English B SL om engelska är undervisningsspråk
matematik 3c Mathematics: applications and interpretation SL
  4 Mathematics: analysis and approaches SL
  5 Mathematics: applications and interpretation HL
  specialisering Mathematics: analysis and approaches HL
fysik 2 Physics SL/HL 
kemi 2 Chemistry SL/HL 
biologi  2 Biology SL/HL 
naturkunskap 2 Environmental systems and societies eller 2 av ämnena Chemistry, Physics eller Biology SL/HL 
samhällskunskap 1b IB-examen ger behörighet 
  2 Economics SL/HL eller Global politics SL/HL
historia 1b History SL/HL
språk 3 Language ab initio eller ett modernt språk i pre-IB beroende på omfattning
  5 Language B SL/HL 
  7 Language A förutom svenska, danska, norska, engelska
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i Pre-IB eller IB DP Sports, exercise and health science
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygskala 24-45

Nmax 45

Nmin 24

Betygsskala ämnesbetyg 1-7

Beräkning av betygsmedelvärde

Använd det färdigräknade värdet (Total) som anges på diplomet.

Enligt UHRFS används särskild tabell för beräkning av preliminärt meritvärde.