Gå till huvudinnehåll

International Baccalaureate, IB (t.o.m. 2013)

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: International Baccalaureate Diploma

Antal år: (10-11+)2

IB-Diploma med lägst 24 poäng krävs

Dokumentation

International Baccalaureate Diploma

Andra typer av dokument såsom IB Certificates eller DP course awarded ger inte grundläggande behörighet.

Pre-IB eller motsvarande

Pre-IB är det förberedande året till IB Diploma Programme. Dokumentationen varierar beroende på vilket utbildningssystem som kurserna har lästs. I Sverige är betygen dokumenterade i Utdag ur betygskatalog/Samlat betygsdokument. Inom IBO är betygen dokumenterade inom ramen för Middle Year Programme (MYP).

Retakes

Sökande med IB-examen kan höja sitt preliminära meritvärde (total point) genom retakes tagna efter avslutad examen. IB-examen med retakes placeras i urvalsgrupp II. Kurser från pre-IB och gymnasieskolan eller gymnasial vuxenutbildning får endast tillgodoräknas om de krävs för behörighet eller ger meritpoäng.

Meritpoäng

Sökande med IB-examen får tillgodoräkna meritpoäng för meritkurser, se avsnitt Meritvärdering.

Ämnesgrupper

 • Grupp 1 Language A
 • Grupp 2 Language B
 • Grupp 3 Individuals and Societies
 • (History, Geography, Economics, Philosophy, Psychology, Social Anthropology, Business and Managment, Information and Technology in a Global Society, Environmental systems and societies m fl)
 • Grupp 4 Experimental Sciences
 • (Biology, Chemistry HL, Applied Chemistry, SL, Physics, Environmental Systems SL, Design Technology, Environmental systems and societies m fl)
 • Grupp 5 Mathematics
 • (Mathematics HL, Further Mathematics SL, Mathematical Studies SL, Mathematical Methods SL m fl)
 • Grupp 6 Ett av följande val:
  • Art/design, Music, Theatre Arts, Latin, Classical Greek, Computer Science
  • En lokalt skolbaserad studieplan godkänd av IBO
  • Ett tredje språk, ytterligare ett ämne från grupp 3 el 4 el Further Mathematics SL

Behörighet i svenska

Swedish B, lägst betyget 4/7 (gäller utbildning avslutad före 1 januari 2010)
För utbildning avslutad efter 1 januari 2010 krävs Swedish A för grundläggande behörighet. Undantag från detta kan eventuellt beviljas av U/H.

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 4 (beslut 2011-06-14)

Undantag från betygskrav 4

Betyg 3 i följande ämnen på Higher Level: Mathematics, Physics, Chemistry och Biology
Betyg 3 i Mathematics, SL (fr o m 2006), Mathematical Methods, SL

Undantag från betygskrav 4 men sänkt nivå

Betyg 2 i matematik motsvarande nivå för Matematik 5 ger Matematik 3b.
Betyg 3 i matematik motsvarande nivå för Matematik 3b ger Matematik 2a.
Betyg 3 i Physics SL ger Fysik 1a

Handelshögskolan i Stockholm (HHS)

Ett av ämnena Economics eller European Studies (SL eller HL) ger behörighet motsvarande historia vid ansökan till Ekonomie kandidatprogramet.

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
svenska - Swedish B, grundläggande behörighet enligt ovan
  3 Swedish A (A1 el A2), SL även Norwegian, Danish A el A1, SL 
engelska - Diplom ger grundläggande behörighet i engelska oavsett utbildningsland)
  6 English B, SL 
  7 English A1, A2, B HL/SL om English B SL krävs även engelska som undervisningsspråk
matematik 2a om lågt betyg (3) i Mathematical Studies
  3b samtliga IB-kurser i matematik.
om lågt betyg (2) i kurs som ger matematik 5 
  5 Mathematics, HL, Mathematical Methods, SL eller
Math Discrete, HL eller Mathematics, SL (fr o m 2006) 
fysik 1a om lågt betyg (3) i ämnet på SL 
  2 Physics eller Physical Science, SL/HL el Physical and Chemical Systems, HL
kemi 2 Chemistry, Applied Chemistry el Physical Science, SL el Physical and Chemical Systems, HL 
biologi  2 Biology SL/HL 
naturkunskap 2 Environmental Systems, SL, Environmental systems and societies el 2 av ämnena Chemistry, Physics och Biology, SL/HL 
samhällskunskap 1b IB-examen, Diplom utan grupp 3-ämne 
  2 IB-examen ger särskild behörighet i samhällskunskap oavsett vilket grupp 3-ämne som lästs 
historia 2a History, SL/HL
språk 2 Pre-IB (separat dokument)
  3 Ab initio- (nybörjar-)-språk, t ex tyska, franska (kan även finnas i Pre-IB (omfattning avgör))
  4 språk SL
  5 språk HL
  7 om annat A-språk finns i IB Diplom (ej svenska, danska, norska, engelska) 
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i Pre-IB 

Landets betygssystem

Betygsskala 1-7 (ämnesbetyg)

Beräkning av betygsmedelvärde

Utgå från total points redovisade på diplomet.

Enligt UHRFS används särskild tabell för beräkning av preliminärt meritvärde.