Gå till huvudinnehåll

Irak

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola (Irak)

Examen: Secondary School Certificate (Baccalaureate examination) / 

(وثيقة مدرسية / المرحلة الأعدادية (بكلوريا

Antal år: (6+3+)3

Yrkesutbildning (Irak)

Examen: Secondary School Certificate (Vocational Baccalaureate)

Antal år: (6+3+)3

Inriktningar: industriell, jordbruk, handel, veterinär

Examen t.o.m. 2012: Certificate

Antal år: (9+)5

Inriktningar: Pedagogisk

Gymnasieskola (Irakiska regionen Kurdistan)

Examen: Certificate (Baccalaureate Examination for Preparatory Schools)

Antal år: (9+)3

Yrkesutbildning (Irakiska regionen Kurdistan)

Examen: Certificate (Baccalaureate Examination for Vocational Schools)

Antal år: (9+)3

Inriktningar: industriell, jordbruk, handel

Examen: Certificate

Antal år: (9+)5

Inriktningar: pedagogisk, estetisk

Dokumentation

Secondary School Certificate (لغرض تقييم شهادة الثانوية يجب عليك ان تأتي بوثيقة رسمية مصدرة من وزارة التربية باللغة الانجليزية), utfärdat av Ministry of Education, General Directorate of Evaluation and Examination/The Certificates på särskilt betygsformulär. Det officiella examensdokumentet utfärdas på engelska och arabiska på samma dokument.

I irakiska Kurdistan utfärdas det officiella examensdokumentet, Certificate, enbart på engelska av Federal Iraqi Kurdistan Region, Ministry of Education, Erbil, General Directorate of Evaluation and Examination, Directorate of Certificates.

Betyg utfärdade av Ministry of Education är det officiella gymnasieexamensdokumentet och godtas för preliminära bedömningar sedan några år tillbaka.

Postgymnasial 2-årig yrkesutbildning

Diploma in Primary Education (Teacher Training Institutes)

Diploma of Technician in... (Tekniskt institut)

Antal år: (9+3+)2

T.o.m. 2014 utfärdade UHR/VHS utlåtanden över utbildningar som byggde på gymnasial utbildning om gymnasieutbildning (Baccalaureat) inte kunde dokumenteras. Dessa utbildningar gav då grundläggande behörighet med få särskilda behörigheter. Vid ansökan till utbildning som startar efter 1 juni 2015 ges inte längre grundläggande behörighet. Sökande som fått utlåtande från UHR/VHS baserat på postgymnasial utbildning ska ställas över till respektive lärosäte för bedömning. (Beslut i Bedömningshandboksgruppen 2014-10-22)

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 50

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 1b Bacc handelslinje med ekonomiska ämnen 
  2a Bacc litterär linje, Voc Bacc, jordbruks- och industriell linje 
  4 Bacc naturvetenskaplig linje 
fysik 1a Bacc naturvetenskaplig linje 
biologi 2 Bacc naturvetenskaplig linje, Voc Bacc, jordbrukslinje 
naturkunskap 1b Voc Bacc veterinär- och industriell linje 
  2 Bacc naturvetenskaplig linje 
samhällskunskap 1b Bacc litterär linje, handelslinje 
historia 1b om ämnet finns i Baccalaureate 
språk 7 modersmål/undervisningsspråk 
idrott och hälsa 1 om motsv ämne finns i slutbetyget 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala 0-100

Nmax 100

Nmin 50

Beräkning av betygsmedelvärde

Räkna ut genomsnitt på samtliga ämnen sista gymnasieåret. Om betyget innehåller två språk, t ex franska och engelska, är endast det högsta betyget inkluderat i totalsumman.

I betyg med både arabiska och kurdiska ingår båda betygen i totalsumman. Elev, som inte har kurdiska som modersmål, behöver inte delta i examen utan ges betyget 50.

Enligt UHRFS används särskild tabell för beräkning av preliminärt meritvärde.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

(Preparatory) Baccalaureate och Vocational Baccalaureate (med mycket höga betyg) kan ge tillträde till universitetsstudier inom samma område.

(Prep) Bacc, naturvetenskaplig linje, krävs för studier inom följande områden: medicin, veterinärmedicin, civilingenjör, agronom, naturvetenskap, lärarutbildningar inom naturvetenskap.

(Prep) Bacc, litterär linje, krävs för studier inom följande områden: statskunskap, religion.

För övriga studier krävs (Prep) Bacc, oavsett linje. Urval: Grundar sig i samtliga fall på resultatet av (Preparatory) Baccalaureate.