Gå till huvudinnehåll

Iran - Pre-University (ca 1996-2018)

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: 3-årig High School Diploma och Pre-University diploma

Antal år: (5+3+)3+1

Inriktningar: matematisk-fysisk, naturvetenskaplig, humanistisk, estetisk

Pre-University omfattar 30 credits under åren 1996-1999 och 24 credits fr.o.m. år 2000

Yrkesutbildning

Examen: 3-årig High School Diploma + 2-årig Associate Degree (Kardani)

Antal år: (5+3+)3+2

Avgångsbetyg från 3-årigt gymnasium (teoretiska linjer och yrkeslinjer) enligt 1992 års läroplan ger varken grundläggande eller särskild behörighet. 

Pågående gymnasiereform

I Iran genomförs för närvarande en utbildningsreform. Pre-university-året avvecklas. Sista avgångsår från Pre-University är 2018. Grundskolan förlängs från 5 till 6 år och följs av 3-årigt högstadium och 3-årig gymnasieutbildning. Första avgångsår är 2019.

Tideräkning

Den iranska tideräkningen avviker från den svenska. För att räkna ut betygets avgångsår, lägg till 621/622 år till det årtal som anges på betyget för att få fram motsvarande svenskt årtal.

Dokumentation

Certificate of completion från 3-årig high school och High school transcripts årskurs 1-3 samt Certificate of completion från pre-university året och transcripts från pre-university

کارنامه های تحصیلی کلاس اول تا سوم دبیرستان+ گواهینامۀ پایان تحصیلات دورۀ متوسطه سه ساله+کارنامۀدورۀپیش دانشگاهی+ گواهینامۀ پایان تحصیلات دورۀ پیش دانشگاهی

Diplomet kan vara ett så kallat provisional certificate eller ett slutligt diplom.

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 10

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 1b om ämnet finns i alla årskurser 1-3 
  2a humanistisk inriktning om ämnet finns på pre-university
  3c naturvetenskaplig inriktning 
  5 matematisk-fysisk inriktning 
fysik 1a

naturvetenskaplig inriktning 

 

(4 credits fysik pre-university matematisk-fysisk inriktning vid totalt 24 credits, pre-university)

  2

matematisk-fysisk inriktning (9,5 credits t.o.m. årskurs 3 tillsammans med 4 credits från pre-university med avgångsår fr.o.m. år 2000)

 

matematisk-fysisk inriktning (6 credits pre-university vid totalt 30 credits, pre-university)

kemi 1 matematisk-fysisk (4 credits pre-university) och naturvetenskaplig inriktning
biologi 2 naturvetenskaplig inriktning 
naturkunskap 2

matematisk-fysisk och naturvetenskaplig inriktning


Om 2 av ämnena fysik, kemi, biologi, geologi i samtliga årskurser 

samhällskunskap 1b

humanistisk inriktning 


Om matematisk-fysisk inriktning eller naturvetenskaplig inriktning krävs samhällskunskapsliknande ämnen 2 av de 4 gymnasieåren inklusive pre-university

historia 1b humanistisk inriktning 
språk 3 språk samtliga gymnasieår inklusive pre-university
  7 persiska alla inriktningar
idrott och hälsa 1 ämnet i årskurs 1-3, alla inriktningar 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala 1-20

Nmax 20

Nmin 10

Beräkning av betygsmedelvärde

Fr.o.m. antagning till höstterminen 2019

High School och Pre-University

Räkna medelvärde på samtliga fyra år på följande sätt:
Använd de framräknade medelvärdena som anges på diplomen. Multiplicera medelvärdet från treårig high school med 3. Lägg sedan till medelvärdet från Pre-University. Dela summan med 4.

High School och Associate Degree

Räkna medelvärde på samtliga år på följande sätt:
Använd de framräknade medelvärdena som anges på diplomen. Multiplicera medelvärdet från treårig high school med 3 och Associate med 2, summera och dela med 5.

Enligt UHRFS används särskild tabell för beräkning av preliminärt meritvärde.

T.o.m. antagning till vårterminen 2019

Utgå från redovisad totalsumma (General eller Total Average) från pre-university.

Det förekommer att medelvärdet inte framgår av pre-universitybetygen, varken av diplomet eller årskursbetygen. Medelvärdet beräknas då genom att betyg i varje ämne multipliceras med antalet credits i ämnet. Summan divideras med totala antalet credits (24 eller 30).

Paragrafer

På diplomen hänvisas det till olika paragrafer. Tabellen ger förklaring till vilket skolsystem som en paragraf hör till.

Paragraf

Skolsystem

629th session/article Diplom Pre-University
125th, 126th, 127th, 128th sessions/article Diplom Pre-University (30 credits)
576th session/article Diplom efter 3:e året
42, 43 session/article Provisoriskt intyg från 3-åriga
489th session/article Diplom 4-åriga systemet
528th session/article Diplom 4-åriga systemet vuxengymnasium
522th session/article Diplom 4–åriga systemet yrkesutbildning
18 article Diplom 4-åriga systemet (ibland även det äldre 3-åriga från före 1977)
30 article Diplom 4-åriga systemet (ibland även det äldre 3-åriga från före 1977)

 Inträdeskrav till högre utbildning i landet