Gå till huvudinnehåll

Iran - Pre-University (fr o m ca 1996)

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: 3-årig High School Diploma och Pre-University diploma

Antal år: (5+3+)3+1

Inriktningar: matematisk-fysisk, naturvetenskaplig, humanistisk, estetisk

Pre-University omfattar 30 credits under åren 1996-1999 och 24 credits fr o m år 2000

Yrkesutbildning

Examen: 3-årig High School Diploma + 2-årig Associate Degree (Kardani)

Antal år: (5+3+)3+2

Avgångsbetyg från 3-årigt gymnasium (teoretiska linjer och yrkeslinjer) enligt 1992 års läroplan ger varken grundläggande eller särskild behörighet. 

Pågående gymnasiereform

I Iran genomförs för närvarande en utbildningsreform. Pre-university-året avvecklas. Sista avgångsår från Pre-University är 2018. Grundskolan förlängs från 5 till 6 år och följs av 3-årigt högstadium och 3-årig gymnasieutbildning. Första avgångsår är 2019.

Tideräkning

Den iranska tideräkningen avviker från den svenska. För att räkna ut betygets avgångsår, lägg till 621/622 år till det årtal som anges på betyget för att få fram motsvarande svenskt årtal.

Dokumentation

Certificate of completion från 3-årig high school och High school transcripts årskurs 1-3 samt Certificate of completion från pre-university året och transcripts från pre-university

کارنامه های تحصیلی کلاس اول تا سوم دبیرستان+ گواهینامۀ پایان تحصیلات دورۀ متوسطه سه ساله+کارنامۀدورۀپیش دانشگاهی+ گواهینامۀ پایان تحصیلات دورۀ پیش دانشگاهی

Diplomet kan vara ett så kallat provisional certificate eller ett slutligt diplom.

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 10

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 1b om ämnet finns i alla årskurser 1-3 
  2a humanistisk inriktning om ämnet finns på pre-university
  3c naturvetenskaplig inriktning 
  5 matematisk-fysisk inriktning 
fysik 1a matematisk-fysisk inriktning (4 credits pre-university vid totalt 24 credits, pre-university) och naturvetenskaplig inriktning 
  2

matematisk-fysisk inriktning (6 credits pre-university vid totalt 30 credits, pre-university)

matematisk-fysisk inriktning (9,5 credits t.o.m. årskurs 3 tillsammans med 4 credits från pre-university med avgångsår fr.o.m. år 2000)

kemi 1 matematisk-fysisk (4 credits pre-university) och naturvetenskaplig inriktning
biologi 2 naturvetenskaplig inriktning 
naturkunskap 2 matematisk-fysisk och naturvetenskaplig inriktning
om 2 av ämnena fysik, kemi, biologi, geologi i samtliga årskurser 
samhällskunskap 1b humanistisk inriktning 
Om matematisk-fysisk inriktning eller naturvetenskaplig inriktning krävs samhällskunskapsliknande ämnen 2 av de 4 gymnasieåren inklusive pre-university
historia 1b humanistisk inriktning 
språk 3 språk samtliga gymnasieår
  7 persiska i slutbetyget 
idrott och hälsa 1 ämnet i årskurs 1-3, alla inriktningar 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala 1-20

Nmax 20

Nmin 10

Beräkning av betygsmedelvärde

Fr.o.m. antagning till höstterminen 2019

High School och Pre-University

Räkna medelvärde på samtliga fyra år på följande sätt:
Använd de framräknade medelvärdena som anges på diplomen. Multiplicera medelvärdet från treårig high school med 3. Lägg sedan till medelvärdet från Pre-University. Dela summan med 4.

High School och Associate Degree

Räkna medelvärde på samtliga år på följande sätt:
Använd de framräknade medelvärdena som anges på diplomen. Multiplicera medelvärdet från treårig high school med 3 och Associate med 2, summera och dela med 5.

T.o.m. antagning till vårterminen 2019

Utgå från redovisad totalsumma (General eller Total Average) från pre-university.

Det förekommer att medelvärdet inte framgår av pre-universitybetygen, varken av diplomet eller årskursbetygen. Medelvärdet beräknas då genom att betyg i varje ämne multipliceras med antalet credits i ämnet. Summan divideras med totala antalet credits (24 eller 30).

Paragrafer

På diplomen hänvisas till olika paragrafer.
Nedan några exempel på vilka paragrafer som hör till vilket skolsystem.

629th session/article Diplom Pre-University
125th, 126th, 127th, 128th sessions/article Diplom Pre-University (30 credits)
576th session/article Diplom efter 3:e året
42, 43 session/article Provisoriskt intyg från 3-åriga
489th session/article Diplom 4-åriga systemet
528th session/article Diplom 4-åriga systemet vuxengymnasium
522th session/article Diplom 4–åriga systemet yrkesutbildning
18 article Diplom 4-åriga systemet (ibland även det äldre 3-åriga från före 1977)
30 article Diplom 4-åriga systemet (ibland även det äldre 3-åriga från före 1977)

 Inträdeskrav till högre utbildning i landet