Gå till huvudinnehåll

Iran (fr.o.m. 2019)

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: High School Diploma

Antal år: (9+)3

Inriktningar: Naturvetenskap, Matematik-fysik, Litteratur och humaniora, Islamisk vetenskap och kunskap, Konst 

Yrkesutbildning

Examen: High School Diploma (Technical and Vocational Branch)

Antal år: (9+)3

Examen: High School Diploma (Work and Knowledge Branch)

Antal år: (9+)3

Dokumentation

Diplom och årskursbetyg från åk 10 – 12.

Behörighetsgivande kurser (studieförberedande)

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 10

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 2a ämnet från inriktningarna litteratur och humaniora eller islamisk vetenskap (7 units)
  3c ämnet från naturvetenskaplig inriktning (12 units)
  4 ämnet från matematisk-fysisk inriktning (20 units)
fysik 2 ämnet från naturvetenskaplig inriktning (9 units) eller matematisk-fysisk inriktning (12 units)
kemi 2 ämnet från naturvetenskaplig eller matematisk-fysisk inriktning (10 units)
biologi 2 ämnet från naturvetenskaplig inriktning (11 units)
naturkunskap 2 minst två av ämnena biologi, fysik och/eller kemi (totalt minst 8 units)
samhällskunskap 1b minst två olika samhällsvetenskapliga ämnen (totalt minst 4 units)
historia 1b ämnet från inriktningen litteratur och humaniora (8 units)
språk 3 arabiska (minst 3 units)
  7 persiska
idrott och hälsa 1 ämnet i betyget
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Behörighetsgivande kurser (yrkesutbildning)

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 10

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 1b 4 units
  2a 6 units
naturkunskap 2 Fysik (2 units), Kemi (2 units), Människa och miljö (2 units) + Hälsa och hygien (2 units) eller annan kombination av minst två naturvetenskapliga ämnen (minst totalt 8 units)
samhällskunskap 1b samhällsvetenskapliga ämnen (minst 4 units)
språk 3 arabiska (minst 3 units)
  7 persiska
idrott och hälsa 1 ämnet i betyget
  2 yrkesgymnasium med idrottsinriktning eller se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala

Nmax 20

Nmin 10

Beräkning av betygsmedelvärde

Använd det färdiguträknade betygsmedelvärde som anges på diplomet.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

High School Diploma