Gå till huvudinnehåll

Iran (t.o.m. ca 1996)

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen efter 1977: Diplom, Certificate of completion

Antal år: (5+3+)4

Inriktningar:

  • litterär-kulturell
  • matematisk-fysisk
  • naturvetenskaplig
  • samhällsvetenskaplig/ekonomisk
  • yrkesinriktningar

Examen före 1977: Diplom, Certificate of completion

Antal år: (6+3+)3

Inriktningar:

  • litterär
  • matematisk
  • naturvetenskaplig
  • yrkesinriktningar

Tideräkning

Den iranska tideräkningen avviker från den svenska. För att räkna ut betygets avgångsår, lägg till 621/622 år till det årtal som anges på betyget för att få fram motsvarande svenskt årtal.

Dokumentation

Certificate of completion från 4-årig High school och High school transcripts årskurs 1-4 

گواهینامۀ پایان تحصیلات دورۀ متوسطه + کارنامه های تحصیلی کلاس اول تا چهارم دبیرستان

Behörighetsgivande kurser (4-årigt gymnasium efter 1977)

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 10 i examen

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 1b samhälls/ekonomisk-, litterär- och yrkesinriktningar
  2a yrkesutbildningar om ämnet alla årskurser
  3c naturvetenskaplig inriktning 
  5 matematisk- fysisk inriktning
fysik 1a matematisk- fysisk, eller om ämnet i examen sista året från naturvetenskaplig inriktning och yrkesinriktningar
biologi 2 naturvetenskaplig inriktning
naturkunskap 2  om 2 av ämnena fysik, kemi, biologi, geologi i samtliga årskurser från inriktningarna matematisk- fysisk, naturvetenskaplig samt yrkesinriktningar
samhällskunskap 1b om samhällskunskapsliknande ämne 2 av de 4 sista åren 
historia 1b  samhälls/ekonomisk- och litterär inriktning
språk 7 persiska i slutbetyget 
idrott och hälsa 1 ämnet i slutbetyget, alla inriktningar 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Behörighetsgivande kurser (3-årigt gymnasium före 1977)

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 10 i examen

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 1b litterär inriktning och yrkesinriktningar 
  2a naturvetenskaplig inriktning 
  5 matematisk inriktning
fysik 1a naturvetenskaplig inriktning
biologi 2 naturvetenskaplig inriktning 
naturkunskap 2 om 2 av ämnena fysik, kemi, biologi, geologi i samtliga årskurser från naturvetenskaplig inriktning och matematisk inriktning 
samhällskunskap 1b om samhällskunskapsliknande ämne 2 av de 3 sista åren
historia 1b litterär inriktning 
språk 7 persiska i slutbetyget
idrott och hälsa 1 ämnet i slutbetyget, alla inriktningar 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala 1-20

Nmax 20

Nmin 10

Beräkning av betygsmedelvärde

Utgå från redovisad totalsumma (General eller Total Average).

Enligt UHRFS används särskild tabell för beräkning av preliminärt meritvärde.

Paragrafer

På diplomen hänvisas det till olika paragrafer. Tabellen ger förklaring till vilket skolsystem som en paragraf hör till.

629th session/article Diplom Pre-University
125th, 126th, 127th, 128th sessions/article Diplom Pre-University (30 credits)
576th session/article Diplom efter 3:e året
42, 43 session/article Provisoriskt intyg från 3-åriga
489th session/article Diplom 4-åriga systemet
528th session/article Diplom 4-åriga systemet vuxengymnasium
522th session/article Diplom 4–åriga systemet yrkesutbildning
18 article Diplom 4-åriga systemet (ibland även det äldre 3-åriga från före 1977)
30 article Diplom 4-åriga systemet (ibland även det äldre 3-åriga från före 1977)

Inträdeskrav till högre utbildning i landet