Gå till huvudinnehåll

Irland

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen fr.o.m. 1993: Leaving Certificate (ArdteistiMeireacht)

Examen t.o.m. 1993: Matriculation

Antal år: (6+3+1+)2

Behörighet: Leaving Certificate med minst 6 ämnen, varav minst 2 på Higher (Honours) level. Foundation Level (nivå under Ordinary) får endast förekomma i ämnena Iriska och Matematik.

Yrkesutbildning

Examen: Leaving Certificate, Vocational Programme (LCVP)

Antal år: (6+3+1+)2

Behörighet: Leaving Certificate Vocational Programme med minst 5 ämnen inklusive två yrkesinriktade ämnen och ett främmande språk (inte engelska eller iriska). Foundation Level (nivå under Ordinary) får endast förekomma i ämnena Iriska och Matematik.

Leaving Certificate 2017

Irland har infört ett nytt betygssystem för certifikatämnen från 2017 där betygsskalan är 8-gradig, högsta betyg är 1 och lägsta betyg är 8.

Dokumentation

Leaving Certificate (ArdteistiMeireacht) 

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg D Ordinary/Foundation level, Betyg D, 1 Higher level

Leaving Certificate fr.o.m. 2017: Betyg 6 Ordinary, Betyg 7 Higher

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
engelska 6 Ordinary level 
matematik 1b Foundation level 
  3b Ordinary level 
  5 Higher level 
fysik 2 Higher level 
kemi 2 Higher level 
biologi 2 Higher level 
naturkunskap 2 Ordinary level I 2 av ämnena kemi, fysik och biologi 
samhällskunskap 1b Ordinary level i samhällskunskapsliknande ämne/n 
  2 Higher level 
historia 1b Ordinary level 
  2a Higher level 
språk 3 Ordinary level 
  4 Higher level  
idrott och hälsa 1 Higher level  
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Fr.o.m. antagning till vårterminen 2019

Betygsskala fr.o.m. 2017

Nmax 1

Nmin 7

Betygsskala t.o.m. 2016

Nmax 10

Nmin 7

Beräkning av betygsmedelvärde

Fr.o.m. antagning till vårterminen 2019

Betyg fr.o.m. 2017

Räkna ut genomsnitt på samtliga ämnen. Examensämnen fr.o.m 2017 som anges i omdöme (pass/merit/distinction) räknas inte med i meritvärdet.

Betyg t.o.m. 2016

Omvandla bokstavsbetygen med hjälp av omvandlingstabellen. Räkna medelvärde på samtliga examensämnen.

Omvandlingstabell för betyg t.o.m. 2016

Ordinary, Foundation och Higher

Omräkningsvärde

A 10
B 9
C 8
D 7

Landets betygssystem

T.o.m. antagning till höstterminen 2018

Betygsskala fr.o.m. 2017

Nmax 1

Nmin 7

Betygsskala

Nmax 10

Nmin 6

Beräkning av betygsmedelvärde

Räkna ut genomsnitt på samtliga ämnen. Examensämnen fr.o.m 2017 som anges i omdöme (pass/merit/distinction) räknas inte med i meritvärdet.

Omvandlingstabell för Ordinary/Foundation

Resultatintervall

Betyg

Omvandlingsvärde

85-100 A 10
70-84 B 8
55-69 C 7
40-54 D 6
25-39 E -
10-24 F -
mindre än 10 No grade -

Omvandlingstabell för Higher level

Resultatintervall

Betyg

Omvandlingsvärde

90-100  A1 10
85-89  A2 10
80-84  B1 9
75-79  B2 9
70-74  B3 9
65-69  C1 8
60-64  C2 8
55-59  C3 8
50-54  D1 7
45-49  D2 7
40-44  D3 7
25-39  E 6
11-24  F -

Omvandlingstabell för yrkesämnen i LCVA skala

Betyg

Betyg

Omvandlingsvärde

Distinction A 10
Merit B 8
Pass C 6

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Vanligtvis Leaving Certificate med minst 6 ämnen varav minst 2 på Higher (Honours) level.