Gå till huvudinnehåll

Island (fr.o.m. 2012)

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen fr.o.m. 2012: Stúdentpróf (minst 200 Credits/fein)

Antal år: (10+)3-4

Inriktningar: Varierar då gymnasieskolan beslutar om inriktningar

Information

En gymnasiereform infördes på Island från och med 2008 och framåt. Reformen genomfördes inte i alla skolor samtidigt. De första med Stúdentpróf enligt lag 2008 gick ut 2012.

Stúdentpróf enligt lag 2008 omfattar mellan 200-240 fein (framhaldsskolaeiningar). Kursplaner tas fram av respektive gymnasieskola och godkänns av utbildningsministeriet.

Dokumentation

Stúdentpróf med minst 200 Credits/fein. Ämnena isländska, matematik och engelska är obligatoriska ämnen och omfattar minst 45 credits, varav 20 är isländska.

Kursbeteckningarna består av 5 tecken där första siffran anger nivå och de två sista siffrorna anger credits.

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 5

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
svenska   20 credits Isländska, var av minst 10 på nivå 3 samt Svenska/Danska/Norska men utan krav på antal credit ger grundläggande behörighet i svenska men inte Svenska 3
engelska   15 credits (ger grundläggande behörighet i engelska)
  6 20 credits (nivå 2-3)
matematik 1b 5 credits
  2a 10 credits
  3b 20 credits
  4 25 credits (Naturvetenskaplig inriktning)
fysik 2 10 credits
kemi 2 15 credits
biologi 2 10 credits
naturkunskap 1b Geologi+biologi eller umhverfisfraedi
  2 10 credits (fysik, kemi, biologi, geologi m.fl.)
samhällskunskap 1b 7 credits samhällskunskapsämnen
  2 15 credits
historia 1b ca 9 credits (2 kurser i årskurs 2 och/eller 3)
språk 3 15 credits
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i betyget
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala

Nmax 10

Nmin 5

Beräkning av betygsmedelvärde

Använd uträknat betygsmedelvärde som anges på betygen (t.ex. Vegid medaltal).

Ordlista - ämnet på isländska

Isländska

Kod

Svenska

Íslenska

(ISL)

Isländska
Danska (DAN) Danska
Sænska (SÆN) Svenska
Enska (ENS) Engelska
Þýska (ÞÝS) Tyska
Franska

(FRA)

Franska
Spænska (SPÆ) Spanska
Líffræði

(LÍF)

Biologi
Eðlisfræði (EÐL) Fysik
Efnafræði (EFN)

Kemi

Náttúrufræði

(NAT)

Naturkunskap

Jarðfræði (JAR) Geologi
Landafræði (LAN) Geografi
Saga (SAG) Historia
Félagsfræði (FÉL) Sociologi
Sálarfræði (SÁL) Psykologi
Stærðfræði (STÆ) Matematik
ÍÞróttir (ÍÐR) Idrott
Skólansókn

(SKÓ)

Närvaro