Gå till huvudinnehåll

Island

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: Stúdentpróf

Antal år: (10+)4 (Menntaskolor)

Antal år: (10+)2-4 (Fjölbrautaskolor)

Menntaskolor

Allmänna teoretiska skolor med olika linjer, såsom linje för fysik, sociologi, ekonomi, idrott, språk, konst och slöjd, musik och naturvetenskap

Fjölbrautaskolor (integrerade gymnasieskolor)
Utbildningsutbudet vid dessa skolor är mångsidigt. Det omfattar utbildning som ges vid gymnasier, handelsskolor och till viss del yrkestekniska skolor.

Dokumentation

Stúdentpróf

Ett fullständigt gymnasiebetyg ska innehålla 140 einingar eller, om man blivit befriad från gymnastik, 132 einingar. Tveksamhet vid bedömning av yrkesutbildningar begär "behörighetsintyg till högre studier på Island".

De flesta skolor har ett kurssystem där kursinnehållet är uppdelat i moduler. För varje kurs ges 3 siffror, den första anger nivån på kursen, den andra anger parallella/alternativa kurser och den sista siffran anger antalet enheter (einingar). 1 enhet motsvarar 1 veckotimme per läsår.

Pågående reform (lag 2008)

En gymnasiereform implementeras på Island från och med 2008 och framåt. Reformen genomförs inte i alla skolor samtidigt. De första med Stúdentpróf enligt lag 2008 gick ut 2012.

Stúdentpróf enligt lag 2008 omfattar mellan 200-240 fein (framhaldsskolaeiningar). Kursplaner tas fram av respektive gymnasieskola och godkänns av utbildningsministeriet.

Betygen bedöms för närvarande enligt särskilda riktlinjer. Kontakta UHR för mer information om bedömning.

Behörighet i svenska

För behörighet i svenska krävs isländska och ett annat skandinaviskt språk i gymnasiebetyget enligt tabellen Behörighetsgivande kurser.

Den som inte har isländska (svenska, danska, norska eller färöiska) som modersmål i gymnasiebetyget, måste dokumentera tillräckliga kunskaper i svenska för grundläggande behörighet, t ex genom godkänt resultat på Tisus eller annan behörighetsgivande kurs.

Se mer om tillämpningsbeslut för grundläggande behörighet angående tolkning av den nordiska överenskommelsen för nordiska gymnasiebetyg (svenska, engelska och matematik).

Behörighetsgivande kurser (gäller inte Stúdentpróf från pågående reform)

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 5 eller C

Ämne Gy11/Vux12 Antal einingar/credits i ämnet
svenska - 9 i isländska och 6 i svenska/danska/norska (endast grundläggande inte Sv B/Sv 3)
engelska - 9 (ger grundläggande behörighet i engelska)
  6

12

matematik 1b 4
  2a 7
  3b 15 (Det totala antalet credits framgår inte alltid av slutbetyget, utan är endast credits från de 2 sista åren. Detta gäller endast för betyg som utfärdats efter år 2000.)
  5 20
fysik 1a 6
  2 12
kemi 1 6
  2 9
biologi 2 7
naturkunskap 1b 3 tot i naturfag (fy, ke, biol, geol m fl) 
  2 6 tot i naturfag (fy, ke, biol, geol m fl)
samhällskunskap 1b 5 tot i samfundsfag (soc, geog, hi, psyk m fl) 
  2 10 tot i samfundsfag (soc, geog, hi, psyk m fl) 
historia 1b 5
  2a 10
språk 3 12
  4 18
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i årskurs-/slutbetyget 
  2 idrott som tillval (9 einingar eller mer) eller se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala 1-10

Nmax 10

Nmin 5

Betygsskala A-F

A 4
B 3
C 2
D 1

Nmax 4

Nmin 1

M =  Betyg överfört från annan skola

Beräkning av betygsmedelvärde

Räkna ut ett genomsnitt grundat på samtliga redovisade resultat under gymnasietiden eller använd redan uträknat betygssnitt. För de äldre betygen med bokstavsskalan, omvandla den isländska bokstavsskalan till skala 1-4 och räkna sedan ut ett genomsnittsbetyg grundat på samtliga redovisade resultat under gymnasietiden. Betyg i närvaro, Skólansókn, ska inte räknas med i medelvärdet.

Om många M (överförda kurser) i betyget, begär in betygsresultat för de kurserna!

Enligt UHRFS används särskild tabell för beräkning av preliminärt meritvärde.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Studentexamen (undantag: konstskolor och Islands förskollärarskola). I vissa fall ställs krav på särskilda förkunskaper. Vid Islands universitet, Háskoli Íslands begränsas antalet studerande efter 0,5-1 års studier inom 3 utbildningslinjer, läkar-, tandläkar- och fysioterapilinjen.

 

Ordlista - ämnet på isländska

Isländska Kod Svenska
Íslenska

(ISL)

Isländska
Danska (DAN) Danska
Sænska (SÆN) Svenska
Enska (ENS) Engelska
Þýska (ÞÝS) Tyska
Franska

(FRA)

Franska
Spænska (SPÆ) Spanska
Líffræði

(LÍF)

Biologi
Eðlisfræði (EÐL) Fysik
Efnafræði (EFN)

Kemi

Nárrúrufræði

(NAT)

Naturkunskap

Jarðfræði (JAR) Geologi
Landafræði (LAN) Geografi
Saga (SAG) Historia
Félagsfræði (FÉL) Sociologi
Sálarfræði (SÁL) Psykologi
Stærðfræði (STÆ) Matematik
ÍÞróttir (ÍÐR) Idrott
Skólansókn

(SKÓ)

Närvaro