Gå till huvudinnehåll

Israel

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: Te'udat Bagrut (תעודת בגרות)

Antal år: (6+3+)3

Dokumentation

Bagrut (kan även översättas till Matriculation Certificate eller annat ord för gymnasieexamen) / בגרות 

High School Completion Diploma utfärdas om eleven inte klarat Bagrut.

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 45 

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
engelska 6 5 enheter 
matematik 2a 2-3 enheter 
  3b 4 enheter 
  5 5 enheter  
fysik 1a 4 enheter 
  2 5 enheter 
kemi 1 3 enheter 
  2 5 enheter 
biologi 2 3 enheter 
naturkunskap 2 3 enheter i 2 av ämnena kemi, fysik och biologi 
samhällskunskap 1b

3 enheter i civics eller annat samhällskunskapliknande ämne 

historia 1b 2 enheter 
språk 3 arabiska eller annat språk i examen minst 3 enheter
  7 hebreiska 
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i examen
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala 0-100

Nmax 100

Nmin 45

Beräkning av betygsmedelvärde

Räkna ut genomsnitt på samtliga ämnen i Bagrutexamen. 

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Bagrut samt inträdesprov.