Gå till huvudinnehåll

Italien

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen fr.o.m. 1999: Diploma di superamento dell'Esame di Stato

Antal år: (8+)5

Examen t.o.m. 1998: Diploma di Maturità

Antal år: (8+)4-5

Yrkesutbildning

Examen 1999-2014: Diploma di superamento dell'Esame di Stato

Antal år: (8+)3+2

Examen t.o.m. 1998: Diploma di Maturità Tecnica

Examen t.o.m. 1998: Diploma di Perito

Examen t.o.m. 1998: Diploma di Maturità Professionale

Antal år: (8+)3+2

Examen t.o.m. 1998: Diploma di Maturità Magistrale

Antal år: (8+)4

Inriktningar

I Italien finns det tre olika huvudtyper av skolor. Licei (gymnasieskolor), istituti tecnici (tekniska yrkesgymnasier) samt istituti professionali (yrkesförberedande gymnasier). Inom varje kategori finns flera skolinriktningar.

För Licei finns följande inriktningar:
- Liceo Classico
- Liceo Linguistico
- Liceo Scientifico
- Liceo delle scienze umane
- Liceo musicale e coreutico
- Conservatori di musica

Dokumentation

Diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore / Diploma di Maturità och Pagelle Scolastiche anni 3, 4 e 5.

Behörighetsgivande kurser fr.o.m. avgångsår 1999

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 6

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
engelska 6 om ämnet lästs som första främmande språk på Linguistico från 2015, eller om utökad kurs om ca 800 timmar engelska har lästs på Linguistico/Classico 
matematik 3b om ämnet lästs tre sista åren på Linguistico, Classico, Aristico, Musicale eller Scienze Umane
  4 om ämnet lästs tre sista åren på Scientifico eller Scientifico Opzione scienze applicate
fysik 1a om ämnet lästs två av de tre sista åren
  2 om ämnet lästs de tre sista åren på Scientifico eller Scientifico opzione scienze applicate
kemi 1 om ämnet Scienze naturali lästs de tre sista åren
  2 om ämnet scienze naturali lästs de tre sista åren på Scientifico eller Scientifico opzione scienze applicate
biologi 2 om scienze naturali de sista tre åren på samtliga linjer
naturkunskap 2 om scienze naturali eller naturvetenskapliga ämnen lästs två av de tre sista åren på samtliga linjer
samhällskunskap 1b ämnet storia eller samhällsvetenskapliga ämnen två av de tre sista åren
historia 2a ämnet storia två av de tre sista åren
språk 3 främmande språk de sista tre åren
  7 om italienska finns i slutbetyget 
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i årskursbetyget 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

 

Behörighetsgivande kurser t.o.m. 1998

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 6

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 1b om ämnet avslutats med godkänt betyg i årskurs 10 
  2a Classico och Linguistico 
  3b om ämnet lästs på Istituto tecnico 
  5 Scientifico 
fysik 1a om ämnet lästs på Istituto tecnico 
  2 Scientifico 
kemi 1 om ämnet lästs på Istituto tecnico 
  2 Scientifico 
biologi 2 Scientifico 
naturkunskap 2 Scientifico och Classico 
samhällskunskap 1b Linguistico, Classico, Istituto tecnico eller om samhällskunskapsliknande ämne/-n lästs 2 av de 3 sista åren
historia 2a om ämnet finns i slutbetyget 
språk 3 Linguistico och Classico eller språk som lästs minst tre gymnasieår
  7 om italienska finns i slutbetyget 
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i slutbetyget 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Utbildningar från Istituti tecnici kan ge högre särskild behörighet i matematik och naturvetenskapliga ämnen beroende på inriktning ifall sökande skickar in kursplaner.

För att kunna gå upp i examen Esame di Stato krävs (sedan 2007) godkänt i alla enskilda ämnen med minst 6 av 10. Tidigare räckte med att det totala genomsnittet var minst 6 av 10.

Landets betygssystem

Betygsskala 0-100 (fr.o.m. 1999)

Nmax 100

Nmin 60

Betygsskala 0-60 (t.o.m. 1998)

Nmax 60

Nmin 36

Förklaring av betygsskala

Betygsskala

Godkänt betyg

0-100 Godkänt = 60 i examen (fr.o.m. 1999)
0- 60 Godkänt = 36 i examen (t.o.m. 1998)
1-10 Godkänt = 6
i enskilda ämnen i årskursbetyg

Beräkning av betygsmedelvärde

Utgå från uträknat medelvärde som finns angivet på diplomet.

Enligt UHRFS används särskild tabell för beräkning av preliminärt meritvärde.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Esame di Stato eller Maturità.