Gå till huvudinnehåll

Japan

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: Kotogakko Sotsugyo Shomeisho/(Upper Secondary School Certificate of Graduation)

Antal år: (6+3+)3

Yrkesutbildning

Examen: Senshu gakko kotokasotsugyuo menjo Vocational Upper Secondary School Certificate

Antal år: (6+3+)3-4

Inriktningar: t ex teknisk, jordbruk och handel förutom allmänna ämnena

Dokumentation

Upper Secondary School (Koto-gakko)
Certificate of Graduation och Transcript of Grades

För Upper Secondary School Certificate of Graduation krävs 74 credits eller mer. 1 credit motsvarar 50 min/v, (35 veckor/år). 31 credits allmänna ämnen + 25 credits linjeinriktade ämnen. Daiken examnination prov kan tas istället för Upper Secondary School Certificate of Graduation (japanska, geografi, historia, matematik, naturvetenskap, främmande språk).

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 2 eller D

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 1b 5 credits 
  2a 9 credits 
  3b 13 credits 
  4 16 credits 
  5 19 credits 
fysik 1a 4 credits 
kemi 1 8 credits (inklusive 2-4 credits i ämnet integrated/general science) 
biologi 2 8 credits (inklusive 2-4 credits i ämnet integrated/general science) 
naturkunskap 2 12 credits i ämnena; physics, biology, chemistry och integrated/general science 
samhällskunskap 1b 4 credits i contemporary society, modern social studies eller motsvarande
historia 1b 4 credits i world history 
språk 3 språk samtliga gymnasieår 
  4 språk i gymnasiet och grundskolan 
  7 japanska 
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i årskurs-/slutbetyget 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala 1-5 eller A-E

Nmax 5

Nmin 2

Omvandlingstabell för bokstavsbetyg

Betyg

Omräkningsvärde

A 5
B 4
C 3
D 2
E/F -

Beräkning av betygsmedelvärde

Fr.o.m. antagning till vårterminen 2020

Räkna medelvärde på alla betygssatta ämnen tre sista åren.

T.o.m. antagning till höstterminen 2019

Räkna ut genomsnitt på samtliga betyg.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Kyotsu Ichiji Shiken, JFSAT Joint First-Stage Achievement Test (nationellt test) och/eller inträdesprov för varje universitet.