Gå till huvudinnehåll

Jemen

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: Secondary School Final Examination Result /نتيجة امتحان الثانوية العامة

Antal år: (9+)3

Inriktning: Literary Section och Scientific Section

Dokumentation

Secondary School Final Examination Result

نتيجة امتحان الثانوية العامة

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 50 

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 1b litterär linje 
  3c naturvetenskaplig linje 
fysik 1a om ämnet finns från naturvetenskaplig linje 
naturkunskap 2 2 av ämnena kemi, fysik och biologi från naturvetenskaplig linje 
samhällskunskap 1b samhällskunskap i slutbetyget 
historia 1b om ämnet finns i slutbetyget 
språk 7 modersmål/undervisningsspråk 
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i slutbetyg 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala 0-100

Minimi- och maximipoängen varierar mellan enskilda ämnen i examen. Det krävs en totalpoäng på lägst 50 % av maximipoängen för godkänt resultat på hela examen.

Nmax 100

Nmin 50

Beräkning av betygsmedelvärde

Fr.o.m. antagning till höstterminen 2019

Använd uträknat procentvärde om det finns. I annat fall räkna fram hur många procent elevens totala poäng är av totala maximipoängen.

T.o.m. antagning till vårterminen 2019

Räkna fram hur många procent elevens totala poäng är av totala maximipoängen. 

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

General Secondary Education Certificate