Gå till huvudinnehåll

Kambodja

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen fr.o.m. ca 1997: Senior High School Certificate/Certificate of Upper Secondary Education/Senior High School Diploma

Antal år: (6+3+)3

Examen 1986-1996: Senior Attestation de Fin d'Études Secondaires de l'Enseignement General

Antal år: (5+3+)3

Dokumentation

Certificate of Upper Secondary Education/ Senior High School Certificate

Attestation de Fin d'Etudes Secondaires de l'Enseignement General

Betygen utfärdas av Ministry of Education, Youth and Sports 

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg E fr.o.om 2002. Betyg C före 2002. 

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 1b om ämnet avslutats med godkänt betyg i årskurs 10 
  2a matematik i slutbetyget 
fysik 1a om ämnet finns i slutbetyget 
naturkunskap 2 om två av ämnena fysik, kemi eller biologi i slutbetyget 
samhällskunskap 1b samhällskunskapsliknande ämnen i slutbetyget 
historia 1b om motsvarande ämne i slutbetyget  
språk 3 franska 
  7 Khmer
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne i slutbetyget  
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala A-F

Omvandlingstabell fr.o.m. 2002

Betyg

Omdöme

Omvandlingsvärde

A Excellent 6
B Very Good 5
C Good 4
D Satisfactory 3
E Limited 2
F Failed 1

Nmax 6

Nmin 2

Betygsskala A-D

Omvandlingstabell före 2002

Betyg

Omdöme

Omvandlingsvärde

A Very Good 4
B Good 3
C Pass 2
D Fail 1

Nmax 4

Nmin 2

Andra betygsskalor kan förekomma på äldre betyg.

Beräkning av betygsmedelvärde

Omvandla resultaten från samtliga ämnen på slutbetyget till skala 1-6 (eller 1-4 från betyg före 2002) och dividera med antalet ämnen (använd inte redan uträknad Overall Grade).  

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Senior High School Certificate/Certificate of Upper Secondary Education