Gå till huvudinnehåll

Kamerun - brittiskt utbildningssystem

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: General Certificate of Education (GCE) Advanced Level

Antal år fr.o.m. ca 2006: (6+5+)2

Yrkesutbildning

Examen fr.o.m. 2020: Advanced Level Technical and Vocational Education tillsammans med Intermediate Level Technical and Vocational Education

Examen 1995 - 2019: Baccalauréat Technique

Examen fr.o.m. 1997: Brevet de Technicien

Antal år: 7+7

För grundläggande behörighet krävs GCE Ordinary i kombination med Advanced Level, minst 6 olika ämnen därav minst 2 på GCE Advanced Level.

Baccalauréat Technique och Brevet de Technicien bygger på studier från Cameroon GCE O level.
Baccalauréat Technique och Brevet de Technicien är yrkesinriktade utbildningar.

Dokumentation

Cameroon General Certificate of Education (GCE) Ordinary Level and Advanced Level
Brevet de Technicien, Baccalaureat Technique

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

GCE O level betyg C

GCE A level betyg E

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
engelska 6 GCE O level eller GCE A level 
matematik  3b GCE O level 
  5 GCE A level 
fysik  2 GCE A level 
kemi  2 GCE A level 
biologi  2 GCE A level 
naturkunskap  2 general science eller 2 av ämnena kemi/fysik/biologi i GCE O level 
samhällskunskap 1b samhällskunskapsliknande ämne/n i GCE O level 
historia 1b GCE O level 
  2a GCE A level
språk 3 GCE O level eller GCE A level 
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i årskurs-/slutbetyget 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala A-F (GCE A level)

GCE A level Omräkningsvärde
A 10
B 9
C 8
D 7
E 6
F (Fail) 0
O (Compensatory) Ordinary level

Nmax 10

Nmin  6

Betygsskala A-C (GCE O level)

GCE O level Omräkningsvärde
A 10
B 8
C 6

Nmax 10

Nmin 6

Betygsskala 10-20 (Baccalaureat Technique/ Brevet de Technicien)

Nmax 20

Nmin 10

Beräkning av betygsmedelvärde

Fr.o.m. antagning till höstterminen 2019

GCE

Omvandla bokstavsbetygen med hjälp av omvandlingstabellerna. Räkna medelvärde på samtliga examensämnen.

Baccalaureat Technique/ Brevet de Technicien

Använd det uträknade totalvärdet som anges i skala 10-20.

T.o.m. antagning till vårterminen 2019

Räkna ut genomsnitt på de 4 bästa Ordinary Level samt de 2 bästa på Advanced Level

Betygen i A levels ges vikten 2. Observera att viktningen av A levels påverkar antalet ämnen som betygssumman skall divideras med. Vid betygsuträkningen skall 2 A levels och 4 O levels räknas som 8 ämnen.

Använd omräkningsvärdet vid tillämpning av formeln, omräkning sker i skala 6 – 10

För Baccalaureat Technique/ Brevet de Technicien, skala 10-20

Enligt UHRFS används särskild tabell för beräkning av preliminärt meritvärde.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

General Certificate of Education, 4 ämnen på Ordinary Level och 2 ämnen på Advanced Level