Gå till huvudinnehåll

Kamerun - brittiskt utbildningssystem

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: General Certificate of Education (GCE) Advanced Level

Antal år fr.o.m. ca 2006: (6+5+)2

Yrkesutbildning

Examen: Baccalaureat Technique (från 1995)

Examen: Brevet de Technicien (från 1997)

Antal år: 7+7

För grundläggande behörighet krävs GCE Ordinary i kombination med Advanced Level, minst 6 olika ämnen därav minst 2 på GCE Advanced Level.

Baccalaureat Technique och Brevet de Technicien bygger på studier från Cameroon GCE O level.
Baccalaureat Technique och Brevet de Technicien är yrkesinriktade utbildningar.

Dokumentation

Cameroon General Certificate of Education (GCE) Ordinary Level and Advanced Level
Brevet de Technicien, Baccalaureat Technique

Särskild behörighet från Brevet de Technicien och Baccalaureat Technique kan bedömas om kursplaner bifogas.

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

GCE O level betyg C

GCE A level betyg E

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
engelska 6 GCE O level eller GCE A level 
matematik  3b GCE O level 
  5 GCE A level 
fysik  2 GCE A level 
kemi  2 GCE A level 
biologi  2 GCE A level 
naturkunskap  2 general science eller 2 av ämnena kemi/fysik/biologi i GCE O level 
samhällskunskap 1b samhällskunskapsliknande ämne/n i GCE O level 
historia 1b GCE O level 
  2a GCE A level
språk 3 GCE O level eller GCE A level 
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i årskurs-/slutbetyget 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala A-F (GCE A level)

GCE A level Omräkningsvärde
A 10
B 9
C 8
D 7
E 6
F (Fail) 0
O (Compensatory) Ordinary level

Nmax 10

Nmin  6

Betygsskala A-C (GCE O level)

GCE O level Omräkningsvärde
A 10
B 8
C 6

Nmax 10

Nmin 6

Betygsskala 10-20 (Baccalaureat Technique/ Brevet de Technicien)

Nmax 20

Nmin 10

Beräkning av betygsmedelvärde

Fr.o.m. antagning till höstterminen 2019

GCE

Omvandla bokstavsbetygen med hjälp av omvandlingstabellerna. Räkna medelvärde på samtliga examensämnen.

Baccalaureat Technique/ Brevet de Technicien

Använd det uträknade totalvärdet som anges i skala 10-20.

T.o.m. antagning till vårterminen 2019

Räkna ut genomsnitt på de 4 bästa Ordinary Level samt de 2 bästa på Advanced Level

Betygen i A levels ges vikten 2. Observera att viktningen av A levels påverkar antalet ämnen som betygssumman skall divideras med. Vid betygsuträkningen skall 2 A levels och 4 O levels räknas som 8 ämnen.

Använd omräkningsvärdet vid tillämpning av formeln, omräkning sker i skala 6 – 10

För Baccalaureat Technique/ Brevet de Technicien, skala 10-20

Enligt UHRFS används särskild tabell för beräkning av preliminärt meritvärde.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

General Certificate of Education, 4 ämnen på Ordinary Level och 2 ämnen på Advanced Level