Gå till huvudinnehåll

Kanada - Alberta

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: Alberta High School Diploma

Examen: General High School Diploma, 100 credits

Examen: Advanced High School Diploma, mer än 100 credits

Antal år: (9+)3

På avgångsbetyget Transcript of Academic Achievement framgår det om eleven har klarat examen.

Yrkesutbildning

Examen: Diploma of Excellence (för resultat over 80%) Minst 80 credits

Antal år: (9+)3

Dokumentation

Alberta High School Diploma och High School Transcript of Achievement

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 50 (eller C för äldre betyg)

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
engelska 6 engelska 
matematik 1b om ämnet avslutats med godkänt betyg i årskurs 10 
  2a 10+20-kurser 
  3b, 3c 10+20+30-kurser 
  5 10+20+30+31-kurser 
fysik 2 10+20+30-kurser (årskurs 10 kan vara Natural Science)
kemi 2 10+20+30-kurser (årskurs 10 kan vara Natural Science) 
biologi 2 10+20+30-kurser (årskurs 10 kan vara Natural Science) 
naturkunskap 2 10+20-kurser i Natural Science el 10+20-kurser i 2 av ämnena kemi, fysik, biologi 
samhällskunskap 1b 10+20 kurser i social studies 
historia 1b 10+20-kurser 
språk 3 främmande språk som lästs samtliga gymnasieår 
  4 främmande språk som lästs i grundskolan och gymnasiet 
  7

franska i slutbetyg

idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i slutbetyg
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Kursernas numrering

10 åk 10 10-19 är kurser i åk 10
11 åk 11 20-29 är kurser i åk 11
12 åk 12 30-39 är kurser i åk 12

Landets betygssystem

Betygsskala 50-100

Nmax 100

Nmin 50

Betygsskala A-F (1-4)

Nmax 4

Nmin 1

Omvandlingstabell för bokstavsbetyg

Betyg Omräkningsvärde
A 4
B 3
C 2
D 1
F 0

Beräkning av betygsmedelvärde

Fr.o.m. antagning till vårterminen 2020

Räkna medelvärde på alla betygssatta ämnen tre sista åren.

T.o.m. antagning till höstterminen 2019

Medelvärde på sista årets resultat. Omvandla bokstavsbetygen enligt omräkningsvärdena.

Enligt UHRFS används särskild tabell för beräkning av preliminärt meritvärde.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Grundläggande behörighetskrav, år 12 med minst 5 ämnen med lägst snitt betyget 65 och inget ämne under 50. Additional requirements kan förekomma.