Gå till huvudinnehåll

Kanada - British Columbia

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: British Columbia Certificate of Graduation

Examen: Senior Secondary Graduation Diploma

Antal år: (11+)2

Examen: High School Graduation Diploma eller Diplôme de Fin d ´Etudes Secondaires

Antal år: (10+)2

Dokumentation

British Columbia Certificate of Graduation och Transcript of Grades
Äldre betyg: Secondary School Diploma / Senior Secondary Graduation Diploma och Graduation Transcript

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 50 (äldre betyg C-)

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
engelska 6 kurs 12 
matematik 1b om ämnet avslutats med godkänt betyg i årskurs 10 
  2a kurs 11 och 12 Algebra 
  3b kurs 11 och 12 
  5 kurs 11 o 12 + Calculus 
fysik 2 kurs 11 och 12 
kemi 2 kurs 11 och 12 
biologi 2 kurs 11 och 12 
naturkunskap 2 kurs 11 och 12 
samhällskunskap 1b social science i åk 11 o 12 
historia 2a ämnet i år 11 o 12 
språk 3 om språket lästs på gymnasiet 
  4 om språket lästs på grundskolan och gymnasiet 
  7 dvs engelska respektive franska 
idrott och hälsa 1 physical education i slutbetyget 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala 0-100

Nmax 100

Nmin 50

Betygsskala A-F (1-5)

Nmax 5

Nmin 1

Omvandlingstabell för bokstavsbetyg

Betyg Betyg Omvandlingsvärde
A 86-100 5
B 73-85 4
C+ 67-72 3
C 60-66 2
C- 50-59 1
F 0-49 -

Beräkning av betygsmedelvärde

Fr.o.m. antagning till vårterminen 2020

Räkna medelvärde på alla betygssatta ämnen tre sista åren. 

T.o.m. antagning till höstterminen 2019

Medelvärde på sista årets resultat. Omvandla bokstavsbetygen enligt omräkningsvärdena.

Enligt UHRFS används särskild tabell för beräkning av preliminärt meritvärde.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Medelvärde på C+ (67-72 %) I Senior Secondary School Statement. Oftast inleds universitetsstudierna med ett preparandår, "Qualifying Year".