Gå till huvudinnehåll

Kanada - Manitoba

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: High School Diploma

Examen: High School Graduation (minst 20 credits)

Antal år: (8+)4

Dokumentation

High School Diploma och Manitoba High School Statement of Marks
Äldre betyg: High School Graduation Diploma passed with at least 20 credits / Final Secondary School-leaving Certificate

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 50 eller (äldre betyg D)

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
engelska 6 engelska i slutbetyget 
matematik 1b 1 credit 
  2a 2 credit 
  3b 4 credit 
  5 5 credits inclusive Calculus 
fysik 1a 3 credits 
  2 4 credits 
kemi 2 3 credits 
biologi 2 2 credits 
naturkunskap 2 2 credits i Natural Science eller 2 credits i 2 av ämnena kemi, fysik och biologi 
samhällskunskap 1b 3 credits social science 
historia 1b 2 credits 
språk 3 språk samtliga gymnasieår 
  4 språk i grundskolan och gymnasiet 
  7 franska i slutbetyget
idrott och hälsa 1

Physical education i slutbetyget

  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet


Kursernas numrering

De två första siffrorna anger klass och den tredje anger typ av kurs

10= åk 10
20= åk 11
30= åk 12

Kursbeteckning

0= universitetsförberedande kurs
1= allmän kurs
2= handelskurs
3= industriell kurs
4= yrkesförberedande kurs
5= andra kurser

Landets betygssystem

Betygsskala 0-100

Nmax 100

Nmin 50

Betygsskala A-F (1-5)

Nmax 5

Nmin 1

Omvandlingstabell för bokstavsbetyg

Betyg Betyg Omvandlingsvärde
A+ 90-100 5
A 80-89 4
B 70-79 3
C 56-69 2
D 50-55 1
F 0-49 -

Beräkning av betygsmedelvärde

Fr.o.m. antagning till vårterminen 2020

Räkna medelvärde på alla betygssatta ämnen tre sista åren.

T.o.m. antagning till höstterminen 2019

Medelvärde på sista årets resultat. Omvandla bokstavsbetygen enligt omräkningsvärdena.

Enligt UHRFS används särskild tabell för beräkning av preliminärt meritvärde.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

High School Graduation Diploma med 5 credits på högre nivå