Gå till huvudinnehåll

Kanada - New Brunswick

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: New Brunswick High School Diploma

Examen: High School Graduation Diploma

Examen: Graduation Certificate Diplôme de Fin d´Etudes Secondaires

Antal år: (9+)3

Dokumentation

New Brunswick High School Diploma och Senior High Transcript of Marks
Äldre betyg: High School Graduation Diploma (at least 21 credits with pass in 18 credits) / Diplôme de Fin d'Etudes Secondaires (at least 24 credits with pass in 20 credits)

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 50 eller (äldre betyg C)

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
engelska 6 Engelska i examen 
matematik 1b 10 kurs 
  2a 10+20-kurser college prep 
  3b, 3c 10+20+30-kurser college prep 
  5 10+20+30-kurser enriched college prep inkl Calculus 
fysik 1a 10+20+30-kurser college prep (10 kan vara Natural Science)
  2 10+20+30-kurser enriched college prep (10 kan vara Natural Science)
kemi 2 10+20+30-kurser college prep (10 kan vara Natural Science)
biologi 2 10+20-kurser college prep (10 kan vara Natural Science)
naturkunskap 2 10+20-kurser i Natural Science eller 10+20-kurser i 2 av ämnena ke, fy och bi, college prep 
samhällskunskap 1b 10+20-kurser college prep i social science 
historia 1b 10+20-kurser college prep 
språk 3 Språk samtliga gymnasieår 
  4 Språk i grundskolan och gymnasiet 
  7 Franska i slutbetyget 
idrott och hälsa 1 Physical education i årskurs-/slutbetyget 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Kursernas numrering

10 = åk 10
20 = åk 11
30 = åk 12

tredje siffran:

1 = enriched (utökad) college prep
2 = ordinarie college prep
3 = allmän utb o yrkesinriktad kurs
4 = praktisk yrkeskurs

Second language

Siffran slutar med:

5 för utökad kurs
6 för ordinarie kurs
7 för allmän kurs
8 för praktisk yrkeskurs

Landets betygssystem

Betygsskala 0-100

Nmax 100

Nmin 50

Betygsskala A-F

Nmax 5

Nmin 1

Omvandlingstabell för bokstavsbetyg

Betyg Betyg Omvandlingsvärde
A 86-100 5
B 73-85 4
C+ 67-72 3
C 60-66 2
C- 50-59 1
F 0-49 -

Beräkning av betygsmedelvärde

Fr.o.m. antagning till vårterminen 2020

Räkna medelvärde på alla betygssatta ämnen tre sista åren.

T.o.m. antagning till höstterminen 2019

Medelvärde på sista årets resultat. Omvandla bokstavsbetygen enligt omräkningsvärdena.

Enligt UHRFS används särskild tabell för beräkning av preliminärt meritvärde.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

År 12 med minst 6 ämnen med lägst snittbetyget 60 omfattande minst 15 credits.