Gå till huvudinnehåll

Kanada - Newfoundland

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: Newfoundland and Labrador High School Graduation Diploma

Examen: High School Graduation Certificate

Antal år: (9+)3

Dokumentation

Newfoundland and Labrador High School Graduation Diploma och Official Transcript Senior High School Results
High School Graduation Diploma (at least 36 credits with pass in 21 credits)

Level III=grade 12

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 50 eller (äldre betyg D)

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
engelska 6 engelska i slutbetyget 
matematik 1b 2 credits eller om ämnet avslutats med godkänt betyg i årskurs 10 
  2a 4 credits 
  3b 7 credits level III 
  5 10 credits inclusive Calculus level III 
fysik 1a 6 credits level III 
  2 8 credits level III 
kemi 2 7 credits level III 
biologi 2 5 credits level III 
naturkunskap 2 2 credits i 2 av ämnena kemi, fysik och biologi 
samhällskunskap 1b 4 credits i social science 
historia 1b 4 credits 
språk 3 språk samtliga gymnasieår 
  4 språk i grundskolan och gymnasiet 
idrott och hälsa 1 physical education i slutbetyget
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala 0-100

Nmax 100

Nmin 50

Betygsskala A-F (1-5)

Nmax 5

Nmin 1

Omvandlingstabell för bokstavsbetyg

Betyg Betyg Omvandlingsvärde
A 80-100 5
B 70-79 4
C 60-69 3
D 50-59 2
F 0-49 -

Beräkning av betygsmedelvärde

Fr.o.m. antagning till vårterminen 2020

Räkna medelvärde på alla betygssatta ämnen tre sista åren.

T.o.m. antagning till höstterminen 2019

Medelvärde på sista årets resultat. Omvandla bokstavsbetygen enligt omräkningsvärdena.

Enligt UHRFS används särskild tabell för beräkning av preliminärt meritvärde.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

High School Graduation Diploma med ett medelvärde på lägst 60 %.