Gå till huvudinnehåll

Kanada - Nova Scotia

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: Nova Scotia High School Graduation Diploma

Examen: High School Completion Certificate

Antal år: (9+)3

Dokumentation

Nova Scotia High School Graduation Diploma och High School Transcript
Äldre betyg: Nova Scotia High School Completion Certificate och Final statement of achivement (minst 16 credits, varav 3 i engelska/franska, 1 i matematik, 1 i science och 1 i social studies)

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 50 eller (äldre betyg C-)

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
engelska 6 engelska i slutbetyget 
matematik 1b 1 credit eller om ämnet avslutats med godkänt betyg i årskurs 10 
  2a

2 credits

  3b 4 credits univ prep course 
  5 5 credits inclusive Calculus univ prep course 
fysik 1a 3 credits univ prep course 
  2 4 credits univ prep course 
kemi 2 4 credits univ prep course 
biologi 2 2 credits univ prep course 
naturkunskap 2 2 credits I 2 av ämnena kemi, fysik och biologi 
samhällskunskap 1b 2 credits i social science 
historia 1b 2 credits 
  2a 3 credits 
språk 3 språk samtliga gymnasieår 
  4 språk i gymnasiet och grundskolan 
  7 franska i slutbetyget 
idrott och hälsa 1 physical education i slutbetyg 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Kursernas olika siffror

Första siffran

2 = high School leaving
3 = open category
4 = university prep
5 = honours univ prep

Andra siffran visar året för betyget

2 = åk 10
3 = åk 11
4 = åk 12

Landets betygssystem

Betygsskala 0-100

Nmax 100

Nmin 50

Betygsskala A-F (1-5)

Nmax 5

Nmin 1

Omvandlingstabell för bokstavsbetyg

Betyg Betyg Omvandlingsvärde
A 86-100 5
B 73-85 4
C+ 67-72 3
C 60-66 2
C- 50-59 1
F 0-49 -

Beräkning av betygsmedelvärde

Fr.o.m. antagning till vårterminen 2020

Räkna medelvärde på alla betygssatta ämnen tre sista åren.

T.o.m. antagning till höstterminen 2019

Medelvärde på sista årets resultat. Omvandla bokstavsbetygen enligt omräkningsvärdena.

Enligt UHRFS används särskild tabell för beräkning av preliminärt meritvärde.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

År 12 med minst 5 akademiskt lämpliga ämnen med lägst snittbetyget 60 %.