Gå till huvudinnehåll

Kanada - Ontario

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: Ontario Secondary School Diploma

Antal år: (9+)3 eller (8+)4

Gymnasieutbildningen omfattar minst 30 credits varav 18 är obligatoriska. I utbildning före år 2000 kan inkludera Ontario Academic Courses, OAC.

Dokumentation

Ontario Secondary School Diploma (minimum 30 credits) och Ontario Student Transcript

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 50 (äldre betyg C)

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
engelska 6 engelska i slutbetyget 
matematik 1b om ämnet avslutats med godkänt betyg i årskurs 10 
  2a 3 credits (obligatoriska kurser) 
  3b 4 credits 
  5 5 credits inkl Calculus eller Finite Mathematics 
fysik 1a 3 credits (2 credits från åk 9 och 10 kan vara Natural Science)
  2 4 credits inclusive (2 credits från åk 9 och 10 kan vara Natural Science)
kemi 2 3 credits inclusive (2 credits från åk 9 och 10 kan vara Natural Science)
biologi 2 2 credits inclusive (2 credits från åk 9 och 10 kan vara Natural Science)
naturkunskap 2 2 units i Natural Science eller 2 units i 2 av ämnena kemi, fysik, biologi
samhällskunskap 1b 3 credits i social science 
historia 2a 3 credits 
språk 3 språk samtliga gymnasieår 
  4 språk i gymnasiet och grundskolan 
  7 franska i slutbetyget 
idrott och hälsa 1 Physical education slutbetyget 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala 0-100

Nmax 100

Nmin 50

Äldre betygsskala A-F (1-4)

Nmax 4

Nmin 1

Omvandlingstabell för bokstavsbetyg

Betyg Omräkningsvärde
A 4
B 3
C 2
D 1
F -

Beräkning av betygsmedelvärde

Fr.o.m. antagning till vårterminen 2020

Räkna medelvärde på alla betygssatta ämnen tre sista åren.

T.o.m. antagning till höstterminen 2019

Räkna ut medelvärde på sista årets resultat. Om äldre utbildning där endast bokstavsbetyg finns, omvandla bokstavsbetygen enligt omräkningsvärdena.

Enligt UHRFS används särskild tabell för beräkning av preliminärt meritvärde.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Gymnasieskolan åk 12 minst 30 credits med lägst betyget 60.