Gå till huvudinnehåll

Kanada - Québec

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: Diplome d'Études Collegiales (DEC) tillsammans med Diplome d'Etudes Secondaire (DES)

Antal år: (9+2+)2

Dokumentation

Diplom d'Etudes Secondaire (DES) och Releve de notes Examen du Secondaire samt Diplome d'Etudes Collegiales (DEC) och Bulletin d'études collégiales

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 60 (äldre betyg Pass)

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
engelska 6 i slutbetyget från åk 11 (DES)
matematik 1b år 10 
  2a år 11 
  3c DEC 
  5 DEC inclusive Calculus 
fysik 2 DEC 
kemi 2 DEC 
biologi 2 åk 11 (DES) 
naturkunskap 2 år 11 i Natural Science eller 1-2 units i 2 av ämnena kemi, fysik och biologi 
samhällskunskap 1b betyg i social science år 11 
  2 betyg i samhällskunskapsliknande ämne(n) år 11 och 12 eller DES/DEC 
historia 1b åk 11 (DES) 
  2a år 11 och 12 
språk 3 språk samtliga gymnasieår 
  4 språk i gymnasiet och grundskolan 
  7 franska i slutbetyget 
idrott och hälsa 1

Physical education i slutbetyget

  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala 0-100

Nmax 100

Nmin 60

Äldre betygsskala 1-4

Nmax 4

Nmin 1

Omvandlingstabell

Betygsomdöme Omräkningsvärde
Excellent 4
Very Good 3
Good 2
Pass 1
Fail -

Flera betygsskalor kan förekomma

Beräkning av betygsmedelvärde

Fr.o.m. antagning till vårterminen 2020

Räkna medelvärde på alla betygssatta ämnen i DEC.

T.o.m. antagning till höstterminen 2019

Medelvärde på sista årets resultat.

Enligt UHRFS används särskild tabell för beräkning av preliminärt meritvärde.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Diploma of Collegial Studies, DEC minst betyget 60