Gå till huvudinnehåll

Kazakstan

Behörighetsgivande utbildning

För bedömning av betyg från Sovjetunionen, se landbladet för Ryska Federationen.

Gymnasieskola (mellanskola)

Examen: Жалпы орта бiлiм туралы Аттестат

Antal år: (4+5+)2-3

I Kazakstan pågår det en utbildningsreform med start 2015 som beräknas vara genomförd 2020. Reformen syftar till att utbildningen ska gå från modell (4+5+)2 till att bli 12-årig enligt modell (4+6+)2. Under en övergångsperiod kommer de två systemen att existera parallellt.

Yrkesutbildning

Examen: Diplom (med separat betygsbilaga)

Antal år: (9/11+)1-3

Dokumentation

Жалпы орта бiлiм туралы aттестат + Aттестатқа қосымша+свидетельство о ЕНТ.

Betygen utfärdas både på kazakiska och på ryska.

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 3 

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 1b om ämnet avslutats med godkänt betyg i årskurs 10 
  3b algebra och geometri i slutbetyget 
naturkunskap 2 2 av ämnena kemi, fysik och biologi i slutbetyget 
samhällskunskap 1b ämnet i slutbetyget 
historia 1b ämnet i slutbetyget 
språk 3 andra främmande språk i slutbetyget 
  7 kazakiska och/eller annat undervisningsspråk i slutbetyget 
idrott och hälsa 1 ämnet i slutbetyget 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala 1-5

Nmax 5

Nmin 3

Beräkning av betygsmedelvärde

Beräkna medelvärdet på avgångsbetyg från gymnasium Attestat eller yrkesinriktad gymnasieskola med allmänna ämnen. 

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Atestat.