Gå till huvudinnehåll

Kenya

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen fr.o.m. 1989: Kenya Certificate of Secondary Education (KCSE)

Antal år: (8+)4

Krav för behörighet: KCSE 7-9 examensämnen

Examen fr.o.m. 1980 t.o.m. 1989: Kenya Advanced Certificate of Education (KACE) tillsammans med Kenya Certificate of Education (KCE)

Antal år: (7+4+)2

Krav för behörighet: KCE/KACE 5 olika examensämnen därav minst 2 i KACE

Dokumentation

Kenya Certificate of Education (KCE) + Kenya Advanced Certificate of Education (KACE)

Kenya Certificate of Secondary Education (KCSE).

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg D i KCSE
Betyg 8 i KCE
Betyg E i KACE

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
engelska 6 KCE eller KCSE 
 matematik 3b KCE eller KCSE 
  5 KACE 
fysik 2 KACE 
kemi 2 KACE 
biologi 2 KACE 
naturkunskap 2 KCE eller KCSE i General Science eller 2 av ämnena kemi, fysik och biologi 
samhällskunskap 1b samhällskunskapsliknande ämne(n) i KCE/KCSE (siasa=politik) 
historia 1b KCE eller KCSE 
  2a KACE 
språk 3 KCSE
  7 KCE/KCSE/KACE i swahili 
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i årskurs-/slutbetyget 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Fr.o.m. antagning till vårterminen 2019

Betygsskala KCSE 1-12

Nmax 12

Nmin 1

Betygsskala KCE och KACE

Nmax 10

Nmin 6

Beräkning av betygsmedelvärde

Fr.o.m. antagning till vårterminen 2019 

KCSE

Omvandla bokstavsbetygen med hjälp av omvandlingstabellen. Räkna medelvärde på samtliga examensämnen. (Mean grade som anges på betyget används inte eftersom det är avrundat till heltal)

KCE och KACE

Omvandla bokstavsbetygen med hjälp av omvandlingstabellerna. Räkna medelvärde på samtliga examensämnen.

Omvandlingstabell för KCSE

Betyg Omräkningsvärde
A 12
A- 11
B+ 10
B 9
B- 8
C+ 7
C 6
C- 5
D+ 4
D 3
D- 2
E 1

Omvandlingstabell för KCE

Betyg KCE Omräkningsvärde
1 10
2 10
3 8
4 8
5 8
6 8
7 6
8 6

Omvandlingstabell för KACE

Betyg KACE Omräkningsvärde
A 10
B 9
C 8
D 7
E 6

Landets betygssystem

T.o.m. antagning till höstterminen 2018

Betygsskala KCSE

Nmax 4

Nmin 1

Betygsskala KACE

Nmax 10

Nmin 6

Beräkning av betygsmedelvärde

T.o.m. antagning till höstterminen 2018

Räkna ut genomsnitt på de 2 bästa Advanced Level och de 3 bästa Ordinary Level (5 olika ämnen) eller utgå från redan framräknat betygsmedelvärde på KCSE (mean grade).

KACE/KCE

Betygen i A levels ges vikten 2. Observera att viktningen av A levels påverkar antalet ämnen som betygssumman skall divideras med. Vid betygsuträkningen skall 2 A levels och 3 O levels räknas som 7 ämnen.

Använd omräkningsvärdet vid tillämpning av formeln, dvs 6-10.

Omvandlingstabell för bokstavsbetyg 

KCSE Omräkningsvärde
A distinction 4
A- 4
B+ 3
B good 3
B- 3
C+ 2
C average 2
C- 2
D+ 1
D 1
D-weak 1
E-poor 0

Omvandlingstabell för KACE

KACE Omräkningsvärde
A 10
B 9
C 8
D 7
E 6

Omvandlingstabell för KCE

KCE Omräkningsvärde
very good 1 10
very good 2 10
pass with credit 3 10
pass with credit 4 8
pass with credit 5 8
pass with credit 6 8
subject pass 7 6
subject pass 8 6
fail 9 0

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Efter 1989: KCSE

Före 1989: KACE + KCE 2+5