Gå till huvudinnehåll

Kina

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: Gaozhong (Senior Middle School)

Antal år: (6+3+)3

Specialiserad yrkesutbildning

Examen: Zhongzhuan (Specialised Middle School)

Antal år: (6+3+)3-4

Yrkesutbildning

Examen: Zhigao (Vocational Secondary School)

Examen: Jixiao (Skilled Workers Schools)

Antal år: (6+3+)2-3

OBS: Chuzhong/ Junior Middle School (6+)3 ger inte grundläggande behörighet.

Äldre gymnasieutbildningar (innan Huikaosystemets införande) kan i vissa fall vara 2-åriga.

Reform till Creditbaserat system

Reformen påbörjades år 2004 med successivt införande beroende på provins och var fullt inplementerad i hela landet år 2010. För att graduera krävs minst 144 godkända credits (116 credits i obligatoriska ämnen). Första gymnasieåret läses obligatoriska kurser, medan år två och tre innehåller kombinerat obligatoriska och valbara kurser inom olika studieområden beroende på vilken inriktning man väljer.

Dokumentation

Creditbaserat system, fr.o.m. 2010

Creditbaserat system, fr.o.m. 2010 (introducerades succesivt från 2004) Diplom/ Certificate of Graduation (毕业证书) och årskursbetyg

Gymnasieexamen/ XueyeShuipingCeshi/Kaoshi (考试) är obligatoriskt för att graduera från teoretisk gymnasieutbildning, men skickas sällan in på separat dokument. I den nya examen finns större regionala variationer i antal examensämnen.

Tekniska/yrkesinriktade gymnasieutbildningar går vanligtvis inte upp i Gymnasieexamen, utan får endast ut årskursbetyg. Det finns inget nationellt standardiserat utseende på gymnasiemeriter från Kina. Det förekommer stora variationer gällande dokumentationen beroende på från vilken region, skola, inriktning och år meriterna är utfärdade.

Årskursbaserat gymnasiesystem, t.o.m. 2010

Diplom/ Certificate of Graduation (毕业证书) + Gymnasieexamen/Huikao* (会考) och (om möjligt) årskursbetyg

* Huikao introducerades i början på 1990-talet. Examen i ämnena: Politik, Kinesiska, Matematik, Främmande språk (vanligen Engelska), Fysik, Kemi, Biologi, Historia och Geografi (Informationsteknologi tillkom efter 2003). Betyg "godkänt" i praktiska prov i Kemi, Fysik och Biologi samt Idrott.

Behörighetsgivande kurser för Gaozhong (Credit-baserat system, fr.o.m 2010)

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 60 (skala 60-100)

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 3b om ämnet förekommer alla 3 gymnasieår (samhällsvetenskapligt inriktad) 
  3c om ämnet förekommer alla 3 gymnasieår (naturvetenskapligt inriktad) 
fysik 1a om ämnet förekommer 2 gymnasieår av 3 
kemi 1 om ämnet förekommer 2 gymnasieår av 3 
biologi 1 om ämnet förekommer 2 gymnasieår av 3 
  2

om ämnet förekommer alla 3 gymnasieår

naturkunskap 2 om minst 2 av ämnena fysik, kemi och/eller biologi under 2 av de 3 sista åren 
samhällskunskap 1b om samhällskunskapsliknande ämnen finns i slutbetyget 
historia 1b om ämnet förekommer 2 gymnasieår av 3 
språk 7 kinesiska i slutbetyget 
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i slutbetyget
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 60 (skala 60-100)

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 1b matematik i slutbetyget från Vocational School 
  2a matematik i slutbetyget från Specialised Secondary School 
  3b matematik i slutbetyget från Senior Middle School (samhällsvetenskapligt inriktad) 
  3c matematik i slutbetyget från Senior Middle School (naturvetenskapligt inriktad) 
fysik 1a om ämnet förekommer 2 gymnasieår av 3
naturkunskap 2 om minst 2 av ämnena fysik, kemi och/eller biologi under 2 av de 3 sista åren i Specialised Secondary School och Senior Middle School 
samhällskunskap 1b om samhällskunskapsliknande ämnen finns i slutbetyget 
historia 1b om historia finns i slutbetyget 
språk 7 kinesiska i slutbetyget 
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i slutbetyget 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Behörighetsgivande kurser från gymnasieexamen (Huikao och Kaoshi)

I undantagfall när skolan inte utfärdar årskursbetyg, kan särskild behörighet bedömas från gymnasieexamen.

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 60 (skala 60-100)

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 3b om ämnet förekommer i examen
fysik 1a om ämnet förekommer i examen
naturkunskap 2 om minst 2 av ämnena fysik, kemi och/eller biologi i examen 
samhällskunskap 1b om samhällskunskapsliknande ämnen finns i examen
historia 1b om ämnet förekommer i examen
språk 7 kinesiska i examen
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i examen

Landets betygssystem

Betygsskala 0-100

Godkänt betyg 60

Skalan för en del ämnen kan variera. Vissa ämnen (oftast kinesiska, engelska och matematik) kan ha en skala upp till 150 i många provinser. Vissa provinser kan i ett antal ämnen ha en skala upp till 120.

Betyg från gymnasieskolan i Kina sätts antingen på resultat under studietiden (oftast skala 60-100) eller från en gymnasieexamen (skala A-D alt A-E).

Nmax 100

Nmin 60

Omvandlingstabell för bokstavsbetyg skala A-D

Betyg Omräkningsvärde Betygsomdöme
A 85 (85-100) 优 eller 优秀 (Excellent)
B 70 (70-84) 良 eller良好 (Good)
C 60 (60-69) 及 eller 及格 (Pass)
D 0 (0-59) 不合格 (Fail)

Omvandlingstabell för bokstavsbetyg skala A-E

Betyg Omräkningsvärde Betygsomdöme
A 90 (90-100) 优 eller 优秀 (Excellent)
B 80 (80-89) 良 eller良好 (Good)
C 70 (70-79) 中 eller 中等 (Fair)
D 60 (60-69) 及 eller 及格 (Pass)
E 0 (0-59) 不合格 (Fail)

Beräkning av betygsmedelvärde

Fr.o.m. antagning till vårterminen 2020

Räkna medelvärde på alla betygssatta ämnen tre sista åren.

T.o.m. antagning till höstterminen 2019

Räkna ut genomsnitt på betygsresultaten från sista året.

Vid olika betygsskalor

Om det är olika betygsskalor i ett betyg så ska man räkna på följande sätt: De betyg som har max 150 omvandlas till 60-100 skalan. Om en sökande har t ex 123 i ett ämne så delas 123 med 150. Det blir 0,82, dvs 82 på 60-100 skalan. När ämnen som har betyg i 150-skalan är omvandlade så adderas alla betyg och delas med antalet.

I undantagsfall där dokument med sifferbetyg inte kan tillhandahållas (gäller främst betyg från det äldre Huikao-systemet) kan resultat från gymnasieexamen (A-D eller A-E) användas för meritvärdering, se omräkningsskala till 60-100 ovan. Addera och dela med antalet ämnen. OBS! De praktiska proven i fysik, kemi, biologi och idrott räknas inte med då de endast fått betyg godkänt eller underkänt.

Variationer i betygsskalan förekommer. Om skala framgår av betygssdokumenten, använd den.

Enligt UHRFS används särskild tabell för beräkning av preliminärt meritvärde.

Ordlista

Kinesiska tecken Översättning
高中 Teoretisk gymnasieutbildning
中专 Specialiserad yrkesutbildning
职业 Yrkesutbildning
初中 Högstadieutbildning
中学 "Mellanskola"
高考 Inträdesprov (Gaokao)
大学 Universitet
本科 Bachelor (Benke)
高职 Eftergymnasial yrkesutbildning (Gaozhi)
专科 Associate (Zhuanke)
硕士 Master
博士 Doktor
毕业证书 Diplom/Certificate of Graduation
准予毕业 Har tillåtits att graduera (Permitted to graduate)
学生 Student
性别 Kön
女 / 男 Kvinna / Man
年 /月 /日 År / Månad / Dag
语文 Kinesiska
外语 Främmande språk
英语 Engelska
数学 Matematik
物理 Fysik
化学 Kemi
生物 Biologi
政治 Politik
历史 Historia
地理 Geografi
体育 Idrott
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Minst godkänt resultat i de nationella inträdesproven Quanguo Gaokao (Unified National College Entrance Examination). För tillträde till zhongdian daxue (nyckeluniversiteten) krävs mycket goda provresultat.