Gå till huvudinnehåll

Kirgizistan

Behörighetsgivande utbildning

För bedömning av betyg från Sovjetunionen, se landbladet för Ryska Federationen.

Gymnasieskola (mellanskola)

Examen: Жалпы Орто Билим Женунде Аттестат

Antal år: (9+)2-3

Yrkesutbildning

Examen: Диплом /Diplom (med separat betygsbilaga)

Antal år: (9/11+)1-3

Dokumentation

Kirgizistan Жалпы ортo билим жәнундә aттестат+Табели

Betygen utfärdas både på kirgiziska och ryska. 

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 3 

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 1b om ämnet avslutats med godkänt betyg i årskurs 10 
  3b algebra och geometri i slutbetyget 
naturkunskap 2 2 av ämnena kemi, fysik och biologi i slutbetyget 
samhällskunskap 1b ämnet i slutbetyget 
historia 1b ämnet i slutbetyget 
språk 3 andra främmande språk i slutbetyget 
  7 kirgiziska och/eller annat undervisningsspråk i slutbetyget 
idrott och hälsa 1 ämnet i slutbetyget 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala 1-5

Nmax 5

Nmin 3

Beräkning av betygsmedelvärde

Beräkna medelvärdet på avgångsbetyg från gymnasium Attestat eller yrkesinriktad gymnasieskola med allmänna ämnen.  

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Atestat.