Gå till huvudinnehåll

Kosovo

Behörighetsgivande utbildning

För bedömning av gymnasieutbildning från betyg med avgångsår före 2005, se landblad Serbien.

Gymnasieskola

Examen fr.o.m. 2005: Diplomë për kryerjen e shkollës së mesme të lartë - Gjimnazit

Examen fr.o.m. 2005: Diplomë për kryerjen e shkollës së mesme të lartë - Profesionale

Antal år: (5+4+)3

Inriktningar: Naturvetenskaplig, Matematik/IT inriktning, Samhällsvetenskaplig, Humanistisk, Allmän inriktning

Fr.o.m. läsåret 2016 krävs en statlig Matura-examen, Certifikatë e Maturës Schetërore, för behörighet till vidare studier på universitet eller högskola. Detta gäller även för samtliga yrkesinriktade gymnasieutbildningar.

Dokumentation

Diplomë për kryerjen e shkollës së mesme të lartë-Gjimnazit. Diplom och årskursbetyg från samtliga gymnasieår.

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 2

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 2c

Samhällsvetenskaplig, humanistisk och allmän inriktning, om ämnet studerats alla 3 år

  4

Naturvetenskaplig inriktning och Matematik/IT inriktning, om ämnet studerats alla 3 år

fysik 1a

Samhällsvetenskaplig, humanistisk och allmän inriktning, om ämnet studerats alla 3 år

  2

Naturvetenskaplig inriktning och Matematik/IT inriktning, om ämnet studerats alla 3 år

kemi 1

Samhällsvetenskaplig, humanistisk och allmän inriktning, om ämnet studerats alla 3 år

  2

Naturvetenskaplig inriktning och Matematik/IT inriktning, om ämnet studerats alla 3 år

biologi 1

Samtliga teoretiska inriktningar, om ämnet studerats 2 av de 3 sista åren

  2

Samtliga teoretiska inriktningar, om ämnet studerats alla 3 sista åren

naturkunskap 2

Samtliga teoretiska inriktningar, om 2 av ämnena fysik, kemi och biologi studerats 2 av de 3 sista åren på samtliga linjer

samhällskunskap 1b

Samtliga teoretiska inriktningar, om samhällskunskaps liknande ämne/n finns 2 av de 3 sista åren

historia 1b

Samtliga teoretiska inriktningar, om ämnet studerats 2 av de 3 sista åren

språk 3

Samtliga teoretiska inriktningar, om ämnet studerats alla 3 sista åren

  4 språk lästs fr o m åk 5 t o m åk 12 
  7 undervisningsspråk (albanska, serbiska) 
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i årskursbetyg
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala 1-5

Nmax 5

Nmin 2

Omvandlingstabell för bokstavsbetyg

Betygomdöme Betyg
shkelqyeshem 5
shume mire 4
mire 3
mjaftushem 2
pamjaftushem 1

Beräkning av betygsmedelvärde

Fr.o.m. antagning till vårterminen 2020

Använd det färdiguträknade betygsmedelvärdet med två decimaler som anges på diplomet.

På diplom utfärdade i äldre format anges inget färdiguträknat betygsmedelvärde som baseras på årskursbetygen. Det heltal som anges på dessa diplom ska inte användas. Räkna istället medelvärde på alla betygssatta ämnen tre sista åren.

T.o.m. antagning till höstterminen 2019

Räkna ut genomsnitt på examensresultat och samtliga ämnen på sista årets betyg. Om examensresultat saknas, räkna ut genomsnitt på samtliga ämnen på sista årets betyg.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet