Gå till huvudinnehåll

Kuba

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: Bachiller

Antal år: (9+)3

Yrkesutbildning

Examen: Bachiller Técnico/Técnico Medio/Educación Técnica y Profesional (Nivel Medio Superior)/Perito

Antal år: (9+)3-4

Vuxenutbildning

Examen: Facultad Obrera Campesina (FOC)

Antal år: (9+)2-3

Dokumentation

Diploma och Certificado de estudios terminados, cursos 10, 11 y 12

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 70, betyg 60

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 1b om ämnet lästs 2 av de 3 sista åren 
  2a om ämnet lästs de 3 sista åren 
  3c om ämnet lästs de 3 sista åren på motsvarande naturvetenskaplig inriktning 
fysik 1a om ämnet lästs 2 av de 3 sista åren 
biologi 2 om ämnet lästs de 3 sista åren på motsvarande naturvetenskaplig inriktning 
naturkunskap 2 om 2 av ämnena fysik, kemi och biologi lästs de 3 sista åren på motsvarande naturvetenskaplig inriktning 
samhällskunskap 1b samhällskunskapsliknande ämne/n 2 av de 3 sista åren 
historia 1b om ämnet lästs 2 av de 3 sista åren 
språk 7 om spanska/castellano finns i årskursbetyget 
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i årskursbetyget 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala 1-100

Nmax 100

Nmin 70

Betygsskala 1-100

Nmax 100

Nmin 60

Beräkning av betygsmedelvärde

Fr.o.m. antagning till vårterminen 2020

Använd det färdiguträknade medelvärdet (indice académico) som anges på betyget. Om uträknat medelvärde saknas, räkna medelvärde på alla betygssatta ämnen från de tre sista åren.

T.o.m. antagning till höstterminen 2019

Om färdiguträknat betygsmedelvärde (indice académico) finns, utgå från detta. I annat fall räkna ut genomsnitt på samtliga ämnen som ingår i betyget.

Enligt UHRFS används särskild tabell för beräkning av preliminärt meritvärde.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Bachiller/Bachiller Técnico/Técnico Medio/Facultad Obrera Campesina och inträdesprov