Gå till huvudinnehåll

Kuwait

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen fr.o.m. 2010: Completion Certificate of Secondary Stage /شهادة اتمام دراسة المرحلة الثانوية

Antal år: (9+)3

Examen före 2010: General Secondary Education Certificate /شهادة الدراسة الثانوية العامة

Antal år: (8+)4

Inriktning: Literary section, Science Section

Dokumentation

Completion Certificate of Secondary Stage/General Secondary Education Certificate på originalspråk och översättning

شهادة اتمام دراسة المرحلة الثانوية

شهادة الدراسة الثانوية العامة

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 50% av maximum 

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 1b litterär linje 
  5 naturvetenskaplig linje 
fysik 1a naturvetenskaplig linje 
kemi 1 naturvetenskaplig linje fr o m läsåret 1994/95
biologi 2 naturvetenskaplig linje fr o m läsåret 1994/95 
naturkunskap 2 2 av ämnena kemi, fysik och biologi från naturvetenskaplig linje 
historia 1b om ämnet finns i slutbetyget 
språk 7 arabiska som undervisningsspråk 
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i slutbetyget 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala 50%

Nmax 100

Nmin 50

Minimi- och maximipoängen varierar mellan enskilda ämnen i examen. Det krävs en totalpoäng på lägst 50 % av maximipoängen för godkänt resultat på hela examen.

Beräkning av betygsmedelvärde

Använd medelvärdet som anges på transkript, ex. Final Cummulative Average/Percentage Average. 

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

General Secondary Education Certificate