Gå till huvudinnehåll

Lettland (fr.o.m. 2002)

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: Atestäts par visparejo videjo izglitibu

Antal år: (9+)3

Inriktningar 

  • allmän (vispārizglītojošā izglītības programma)
  • humanistisk-samhällsvetenskaplig (humanitārā un sociālāizglītības programma)
  • matematisk-naturvetenskaplig.teknisk (matemātikas, dabaszinību un tehnikas izglītības programma)
  • yrkesorienterad (profesionālās izglītības programma)

Yrkesutbildning

Examen: Diploms par profesionalo videjo izglitibu

Antal år: (9+)4

Utbildningen infördes 1999 och ges vid profesionālā vidusskola eller tehnikums.

Statsexamen

Nationella examina har införts gradvis och ersätter sedan 2004 inträdesprov till universitet. Examen består av fyra ämnen: Lettiska, matematik och ett främmande språk (engelska, tyska, franska eller ryska) är obligatoriska. Dessutom krävs ett valbart ämne.

Dokumentation

Gymnsieskola: Atestäts par visparejo videjo izglitibu (diplom) och Sekmju Izraksts (betygsbilaga till diplomet) samt Vispārējās vidējās izglītības sertifikāts (betyg från nationell examen)

Yrkesutbildning: Diploms par profesionalo videjo izglitibu (diplom) och Sekmju Izraksts (betygsbilaga till diplomet) samt Vispārējās vidējās izglītības sertifikāts (betyg från nationell examen)

Behörighetsgivande kurser från gymnasieskola

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg  4 i skolbetyget, 40% i examen i språk

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
engelska 6 engelska på nivå B2 eller C1 i nationell examen fr.o.m. 2013
matematik 2a yrkesorienterad inriktning
  3b humanistisk-samhällsvetenskaplig inriktning
  4 Matematik-teknik-naturvetenskap inriktning, allmän inriktning
fysik 1a Matematik-teknik-naturvetenskap inriktning
kemi 1 Matematik-teknik-naturvetenskap inriktning
biologi 2 Matematik-teknik-naturvetenskap inriktning, allmän inriktning
naturkunskap 2 två av ämnena kemi, fysik och biologi i slutbetyget (alla inriktningar)
samhällskunskap 1b samhällskunskapsliknande ämne(n) i slutbetyget (alla inriktningar)
historia 1b historia i slutbetyget (alla inriktningar)
språk 3 språk i statsexamen alternativt första eller andra främmande språk i slutbetyget
  7 lettiska 
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i slutbetyget 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Behörighetsgivande kurser från yrkesgymnasium

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 4 i skolbetyget, 40% i examen i språk

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
engelska 6 engelska på nivå B2 eller C1 i nationell examen fr.o.m. 2013 
matematik 1b matematik i slutbetyget
samhällskunskap 1b betyg i samhällskunskapsliknande ämne(n) i slutbetyget 
historia 1b historia i slutbetyget 
språk 3 språk i statsexamen
  7 lettiska  
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i årskurs-/slutbetyget 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala 1-10 

Nmax 10

Nmin 4

Beräkning av betygsmedelvärde

Räkna medelvärde på samtliga ämnen i slutbetyget. Observera att examensämnen inte räknas med i betygsmedelvärdet.

Enligt UHRFS används särskild tabell för beräkning av preliminärt meritvärde.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Gymnasieexamen och resultat i nationell examen.