Gå till huvudinnehåll

Lettland (t.o.m. 2001)

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: Atestäts par visparejo videjo izglitibu

Antal år: (9+)3

Examen t.o.m. 1999: Atestats par videjo izglitibu

Antal år: (8-9+)2-3 (12-årig utbildning infördes succesivt under 1990-talet)

Gymnasieutbildning fr.o.m. 1999 (första avgångsår 2002)

Gymnasieutbildning med avgångsår 2002 och senare bedöms enligt landblad Lettland fr.o.m. 2002

Statsexamen

Nationella examina har införts gradvis och ersätter sedan 2004 inträdesprov till universitet. Examen består av fyra ämnen: Lettiska, matematik och ett främmande språk (engelska, tyska, franska eller ryska) är obligatoriska. Dessutom krävs ett valbart ämne.

Dokumentation

Gymnsieskola: Atestäts par visparejo videjo izglitibu (diplom) och Sekmju Izraksts (betygsbilaga till diplomet) samt Vispārējās vidējās izglītības sertifikāts (betyg från nationell examen)

Yrkesutbildning: Diploms par profesionalo videjo izglitibu (diplom) och Sekmju Izraksts (betygsbilaga till diplomet) samt Vispārējās vidējās izglītības sertifikāts (betyg från nationell examen)

Behörighetsgivande kurser fr.o.m. ca 1995 t.o.m. 2001

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg  4

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 4 Pamatkurss i matematik
  5 Profilkurss i matematik
fysik 1a Pamatkurss i fysik 
  2 Profilkurss i fysik
kemi 1 Pamatkurss i kemi
  2 Profilkurss i kemi
biologi 2 Pamatkurss eller profilkurs i biologi
naturkunskap 2 två av ämnena kemi, fysik och biologi i slutbetyget 
samhällskunskap 1b betyg i samhällskunskapsliknande ämne/n i slutbetyget 
historia 1b historia i slutbetyget 
språk 3 Pamatkurss i språk (utom engelska)
  4 Profilkurss i språk (utom engelska)
  7 lettiska eller ryska som undervisningsspråk i slutbetyget 
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i årskurs-/slutbetyget 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Behörighetsgivande kurser t.o.m. ca 1994

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 3 

Betyg 4 (betygsskala 1-10)

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 3b matematik i slutbetyget
naturkunskap 2 två av ämnena kemi, fysik och biologi i slutbetyget 
samhällskunskap 1b betyg i samhällskunskapsliknande ämne/n i slutbetyget 
historia 1b historia i slutbetyget 
språk 3 tyska/franska och eller annat språk som lästs samtliga gymnasieår 
  7 lettiska eller ryska som undervisningsspråk i slutbetyget 
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i årskurs-/slutbetyget 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala 1-10 fr.o.m. 1992

Nmax 10

Nmin 4

Betygsskala t.o.m. 1991 samt för yrkesutbildning t.o.m. ca 1993

Nmax 5

Nmin 3

Beräkning av betygsmedelvärde

Räkna medelvärde på samtliga ämnen i slutbetyget. Observera att examensämnen inte räknas med i betygsmedelvärdet.

Enligt UHRFS används särskild tabell för beräkning av preliminärt meritvärde.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Gymnasieexamen och resultat i nationell examen.