Gå till huvudinnehåll

Libanon

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen fr.o.m. ca 2001: General Secondary Certificate / شهادة الثانوية العامة

Examen fr.o.m. ca 1989 t.o.m. ca 2001: Baccalauréat Libanais / البكالوريا

Examen t.o.m. ca 1989: Baccalauréat part II

Antal år: (9+)3

Inriktningar fr.o.m. 1997 (ingen klar skiljelinje, kan gå omlott några år):
Série Lettre et Humanites/Literature and Humanities
Série Sciences de la Vie/Life Sciences
Série Sciences Generales/General Sciences
Série Sociologie et Economie/Sociology and Economics

Inriktningar:
Série Mathematiques
Série Philosophie
Série Sciences Experimentales

Yrkesutbildning

Examen: Baccalauréat Technique / البكالوريا الفنية

Antal år: (9+)3

Antal år fram till ca 1984: (9+)4

Särskilda omständigheter kring examen 2014

På grund av strejk 2014 blev inte examen rättad. Ministeriet utfärdade ett intyg till eleverna. Intyget bevisar att kandidaten var inskriven i det officiella examensregistret för år 2014. Intyget ger tillträde till det statliga universitetet i Libanon. Flera av de övriga universiteten accepterar intyget för tillträde. Vid Bedömningshandboksgruppens möte 2015-02-10 beslutade gruppens lärosätesrepresentanter att varje enskilt lärosäte ska ta beslut om eventuell behörighet och meritvärdering för sökande med examensår 2014.

Dokumentation

General Secondary Certificate

Baccalauréat Libanais

Baccalauréat part II

Baccalauréat Technique

Dokumentation av behörighet i engelska

Officiellt intyg över att första främmande språk i examen är engelska

Dokumentation för specifika år

Följande år genomfördes inte Baccalauréatexamen i Libanon:
1978, 1985, 1987, 1988, 1989 och 2020

Sökande som slutfört sin gymnasieutbildning dessa år måste visa registreringsbevis för Baccalauréat-examen samt betyg från sista årskursen (årskurs 3). Särskild behörighet och betygsmedelvärde kan i dessa fall bedömas från betyg från årskurs 3.

Behörighetsgivande kurser (fr.o.m. system 1997)

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 50 % av max i examen

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
engelska 6 ämnet som första främmande språk i examen från inriktningarna Life Sciences, General Sciences, Literature and Humanities, Sociology and Economics (gäller anmälan till utbildning som startar från och med vårterminen 2019)
matematik 1b Ämnet i examen
  2a Literature and Humanities 
  3b Sociology and Economics 
  4 Life Sciences 
  5 General Sciences 
fysik 1a examen ger behörighet (gäller inriktningarna Life Sciences, Literature and Humanities och Sociology and Economics)
  2 General Sciences 
biologi 2 Life Sciences 
naturkunskap 2 examen ger behörighet 
samhällskunskap 1b examen ger behörighet 
historia 1b examen ger behörighet 
språk 4 franska som första främmande språk 
  7 undervisningsspråk 
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Behörighetsgivande kurser (t.o.m. system 1997)

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 50 % av max eller 10 i examen

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 1b humanistisk linje 
  2a ekonomisk linje 
  3c teknisk linje 
  4 naturvetenskaplig linje 
  5 matematisk linje 
fysik 1a naturvetenskaplig, matematisk linje 
biologi 1 naturvetenskaplig linje 
naturkunskap 1b humanistisk, teknisk linje eller ämnet i examen 
  2 naturvetenskaplig, matematisk linje 
samhällskunskap 1b samhällskunskapsliknande ämne i examen
historia 1b humanistisk linje eller ämnet i examen 
språk 4 franska som första främmande språk 
  7 undervisningsspråk 
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala 50-100

Minimi- och maximipoängen varierar mellan enskilda ämnen i examen. Det krävs en totalpoäng på lägst 50 % av maximipoängen för godkänt resultat på hela examen.

Nmax 100 %

Nmin 50 %

Betygsskala 10-20 (Baccalauréat Technique)

Nmax 20

Nmin 10

Beräkning av betygsmedelvärde

Utgå från den totala poängen i examen. Räkna ut hur många procent elevens totalpoäng är av totala maximipoängen.

Baccalauréat Technique: använd färdiguträknat betygsmedelvärde som anges på betyget i skala 10-20. 

Enligt UHRFS används särskild tabell för beräkning av preliminärt meritvärde för skala 50-100.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Gymnasieexamen