Gå till huvudinnehåll

Liberia

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: Senior High School Certificate (SHSC), minst godkänd i 6 ämnen

Examen: Senior School Certificate (SSC), minst godkänd i 6 ämnen

Antal år: (6+3)3

Dokumentation

Samtliga handlingar ska vara utfärdade av The West African Examinations Council.

One of the following certificates must be submitted with your application:

Senior High School Certificate

Senior School Certificate (SSCE) Your SSC results must include six (6) subjects or more

In addition to a copy of your certificate, you are also required to submit a scratch card. Alternatively, you can send your serial number and PIN on a piece of paper. You may also submit the scratch card using the contact form. Before submitting any such data, check that your results are available on the WAEC website. 

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 60/70 (Senior High School) godkänt i Nationella examen 50 % och godkänt i School grade 70 %

Betyg 8 (Senior School)

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
engelska 6 i slutbetyget 
matematik 1b om ämnet avslutats med godkänt betyg i årskurs 10 
  2a i slutbetyget (fr o m 1998) 
  3b i slutbetyget (t o m 1997) 
  4 further mathematics (fr o m 1998) 
naturkunskap 2 2 av ämnena kemi, fysik och biologi i slutbetyget 
samhällskunskap 1b samhällskunskapsliknande ämne/n i slutbetyget 
historia 1b ämnet i slutbetyget 
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i årskurs-/slutbetyget 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

SSC betygsskala 8-1

Nmax 1

Nmin 8

Senior High School betygsskala 70-100, 60-100

På baksidan av ceritficat finns information om vilken skala som används.

Nmax 100

Nmin 70

Nmax 100

Nmin 60

Beräkning av betygsmedelvärde

Fr.o.m. antagning till vårterminen 2019

Räkna medelvärde på samtliga examensämnen, använd skala 1-8 för SSC. (På äldre betyg redovisas både Nat. Exam och School Grade, medelvärde räknas på samtliga ämnen)

T.o.m. antagning till höstterminen 2018

Senior High School: Utgå från framräknade betygsmedelvärden (nat.exam grade samt school grade) och dela med två, medel av Nat. Exam och school grade ska vara minst 60 %.
Senior School Certificate: Räkna samtliga ämnen från sista året (grade), använd omvandlingstabell för SSC.

Omvandlingstabell för SSC

Betyg Omräkningsvärde
1 (Excellent) 10
2 (Very good) 9
3 (Good) 8
4 (Credit) 7
5 (Credit) 6
6 (Credit) 5
7 (Pass) 4
8 (Pass) 3
9 (Fail) 0

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Senior High School Certificate samt inträdesprov