Gå till huvudinnehåll

Libyen

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen fr.o.m. ca 2015: General Secondary Education Certificate /شهادة اتمام مرحلة التعليم الثانوي

Antal år: (6+3+)3

Inriktningar: Literary stream (samhällsvetenskaplig) och Scientific stream (naturvetenskaplig)

Examen ca 2010 - ca 2015: General Secondary Education Certificate / استمارة نجاح طالب بالثانویة العامة 

Antal år: (6+3+)4

Inriktningar: Naturvetenskaplig (basic science, engineering science, life sciences), Samhällsvetenskaplig, Ekonomisk, Språk. Samtliga inriktningar har underinriktningar.

Examen t.o.m. ca 2009: General Secondary Education Certificate / استمارة نجاح طالب بالثانویة العامة 

Antal år: (6+3+)3

Inriktningar: Naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig 

De olika studieordningarna har införts successivt och löper delvis parallellt. De angivna årtalen är därför ungefärliga.

Yrkesutbildning

Examen: Technical Secondary Education Certificate /شهادة اتمام مرحلة التعليم الثانوي

Antal år: (6+3+)4

Information: Den 3-åriga Vocational education (fani), examen från och med cirka 2015, ger inte tillträde till högre utbildning. Däremot finns möjlighet att efter avslutad Vocational education (fani) gå en påbyggnadsutbildning för den som vill fortsätta till universitetsstudier.

Dokumentation

شهادة اتمام مرحلة التعليم الثانوي

 استمارة نجاح طالب بالثانویة العامة

General/Technical Secondary Education Certificate

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Den minimipoäng som anges på betyget för varje enskilt ämne 

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 1b samhällsvetenskaplig inriktning 
  2a yrkesinriktning
  3c naturvetenskaplig inriktning
fysik 1a naturvetenskaplig inriktning
naturkunskap 2 naturvetenskaplig inriktning
samhällskunskap 1b samhällsvetenskaplig inriktning
historia 1b samhällsvetenskaplig inriktning
språk 7 arabiska
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i slutbetyget 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala

Minimi- och maximipoängen varierar mellan enskilda ämnen i examen. Det krävs en totalpoäng på lägst 50 % av maximipoängen för godkänt resultat på hela examen.

Nmax 100

Nmin 50

Beräkning av betygsmedelvärde

Fr.o.m. antagning till höstterminen 2019

Använd uträknat procentvärde om det finns. I annat fall räkna fram hur många procent elevens totala poäng är av totala maximipoängen.

T.o.m. antagning till vårterminen 2019

Räkna fram hur många procent elevens totala poäng är av totala maximipoängen. 

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

General Secondary Education Certificate