Gå till huvudinnehåll

Libyen

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: General Secondary Education Certificate /شهادة اتمام مرحلة التعليم الثانوي

Antal år: (6+3)3

Inriktningar:

Literary stream (samhällsvetenskaplig) och Scientific stream (naturvetenskaplig)

Yrkesutbildning

Examen: Technical Secondary Education Certificate /شهادة اتمام مرحلة التعليم الثانوي

Antal år: (6+3)4

Dokumentation

شهادة اتمام مرحلة التعليم الثانوي

General/Technical Secondary Education Certificate

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Den minimipoäng som anges på betyget för varje enskilt ämne 

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 1b samhällsvetenskaplig inriktning 
  2a yrkesinriktning
  3c naturvetenskaplig inriktning
fysik 1a naturvetenskaplig inriktning
naturkunskap 2 naturvetenskaplig inriktning
samhällskunskap 1b samhällsvetenskaplig inriktning
historia 1b samhällsvetenskaplig inriktning
språk 7 arabiska
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i slutbetyget 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala

Minimi- och maximipoängen varierar mellan enskilda ämnen i examen. Det krävs en totalpoäng på lägst 50 % av maximipoängen för godkänt resultat på hela examen.

Nmax 100

Nmin 50

Beräkning av betygsmedelvärde

Fr.o.m. antagning till höstterminen 2019

Använd uträknat procentvärde om det finns. I annat fall räkna fram hur många procent elevens totala poäng är av totala maximipoängen.

T.o.m. antagning till vårterminen 2019

Räkna fram hur många procent elevens totala poäng är av totala maximipoängen. 

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

General Secondary Education Certificate