Gå till huvudinnehåll

Litauen

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: Brandos Atestatas

Antal år: (4+6+)2

Före 1999: (4+5+)3

Övergång från 11-årig till 12 årig utbildning under 1990-talet. Fr.o.m. år 2000 10-årig obligatorisk grundskola.

Dokumentation

Brandos Atestatas (diplom) och Brando atestato priedas (ämnesbilaga)

Nivåbeteckningar

A = avancerad kurs 
B = allmän (bas) kurs
S = intensivkurs som ger behörighet som avancerad kurs (kan förekomma på betyg mellan 1993-2003)
T =Intensivkurs som ger behörighet som avancerad kurs (kan förekomma på betyg mellan 1993-2003)

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 4

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 4 matematik B-nivå
  5 matematik A-nivå
fysik 1a fysik B-nivå
  2 fysik A-nivå
kemi 1 kemi B-nivå
  2 kemi A-nivå
biologi 1 biologi B-nivå
  2 biologi A-nivå
naturkunskap 2 två av ämnena kemi, fysik och biologi i slutbetyget 
samhällskunskap 1b betyg i samhällskunskapsliknande ämne(n) i slutbetyget 
historia 1b historia i slutbetyget 
språk 3 språk utom engelska B-nivå 
  4 språk utom engelska A-nivå
  7 litauiska eller ryska som modersmål 
idrott och hälsa 1

om ämnet finns i slutbetyget

  2 se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Behörighetsgivande kurser t.o.m. 1993

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 3 

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 3b matematik i slutbetyget
naturkunskap 2 två av ämnena kemi, fysik och biologi i slutbetyget 
samhällskunskap 1b betyg i samhällskunskapsliknande ämne(n) i slutbetyget 
historia 1b historia i slutbetyget 
språk 3 tyska/franska och eller annat språk som lästs samtliga gymnasieår 
  7 litauiska eller ryska som modersmål 
idrott och hälsa 1

om ämnet finns i slutbetyget

Landets betygssystem

Betygsskala 1-10 fr.o.m. 1994

Nmax 10

Nmin 4

I Statexamen används skala 1-100

Betygsskala 1-5 t.o.m. 1993

Nmax 5

Nmin 3

Beräkning av betygsmedelvärde

Räkna ut genomsnitt på samtliga ämnen sista gymnasieåret.
Eventuella examensämnen räknas inte med i betygsmedelvärdet.

Enligt UHRFS används särskild tabell för beräkning av preliminärt meritvärde.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Brandos Atestas och inträdesprov.