Gå till huvudinnehåll

Luxemburg

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: Diplome de Fin dÉtudes Secondaires

Antal år: (2+7)4

Linjer
Literature Option
A1 Langues
A2 Science humaines et sociales
E Arts Plastique
F Musique
Science Option
B Mathematiques Science Physique
C Mathematiques Science Naturelles
D Mathematiques Sciences Economiques

 

Examen: Diplome de Fin dÉtudes Secondaires Technique

Antal år: (2+7)4

Divisions
Technique General
Admiminstrative et Commerciales gestion
Secretarial
Professions de Sante et de Profession Sociales
Educateur/Educatrise

Yrkesutbildning

Examen: Diplome de Technicien

Antal år: (2+7)2+2

Gymnasieskolan består av två cykler:
Cycle polyvant som motsvarar åk 10 och 11 som är den allmänna delen av gymnasiestudierna

Cycle de Spécialisation som motsvarar åk 12 och 13 där man har valt inriktning enligt ovan.

Dokumentation

Diplome de Fin dÉtudes Secondaires

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 30

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
engelska 6 Serie A1 
matematik 1b Serie E och F 
  2a Serie A1, A2 
  3b Serie D 
  4 Serie C 
  5 Serie B 
fysik 1a Serie C 
  2 Serie B 
kemi 2

Serie C och B

biologi 2 Serie C 
naturkunskap 2 Två av ämnena fysik, kemi och/eller biologi
Samtliga linjer Diplome de Fin dÉtudes Secondaires
samt Diplome de Fin dÉtudes Secondaires Technique
Division Profession de Santé och division Educateur/Educatrise 
samhällskunskap 1b Sciences sociales eller annat samhällskunskapsliknande ämne tex ekonomie politique, droit civic/commerce 
historia 1b Historia från samtliga linjer där betyget finns i slutbetyget 
  2a A1 och A2 
språk 3 Franska eller tyska 
  4 Franska eller tyska 
  7 Luxembourgish 
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i årskurs-/slutbetyget 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala 30-60

Nmax 60

Nmin 30

Beräkning av betygsmedelvärde

Betyget anges i Moyenne générale samt Mention.

Båda värdena återfinnes på ämnesbetyget (Certificat). Endast Mention på Diplomet.

Enligt UHRFS används särskild tabell för beräkning av preliminärt meritvärde.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet