Gå till huvudinnehåll

Madagaskar

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: Baccalaureat de l'Enseignement secondaire

Antal år: (5+4+)3

Inriktningar: Serie A philosophie lettres, Serie C mathematique/science physique, Serie D mathematique et science naturelle

Yrkesutbildning

Examen: Baccalaureat de l'Enseignement technique

Antal år: (5+4+)3

Dokumentation

Baccalaureat de l'Enseignement Secondaire och Releve des Notes 

Baccalaureat de l'Enseignement technique och Releve des Notes

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 10 

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 2a om ämnet finns i bac 
fysik 1a om ämnet finns i Serie C eller Serie D i bac
naturkunskap 2 om 2 av ämnena fysik, kemi och biologi i bac 
samhällskunskap 1b om ämnet finns i bac 
historia 1b om ämnet finns i bac 
språk 7 franska i bac
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i bac 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala 0-20

Nmax 20

Nmin 10

Beräkning av betygsmedelvärde

Använd framräknat betygsmedelvärde eller räkna betyg i samtliga ämnen sista året.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Baccalaureat de l'Enseignement secondaire eller Baccalaureat de l'Enseignement technique samt inträdesprov.