Gå till huvudinnehåll

Malaysia

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia, STPM i kombination med Sijil Pelajaran Malaysia, SPM

Antal år: (6+3+2+)2

Examen: Matriculation Programme i kombination med Sijil Pelajaran Malaysia, SPM

Antal år: (6+3+2+)1-2

Grundläggande behörighet:
Minst 5 olika ämnen varav minst 2 ämnen i STPM och de övriga med lägst betyget 6 (credit grade) i SPM krävs för grundläggande behörighet.

Yrkesutbildning

Examen: Polytechnic Diploma

Antal år: (6+3+3+)3

Examen: Sijil Pelajaran Malaysia Vokesynal (SPMV)

Antal år: (6+3+)2

Sijil Pelajaran Malaysia, SPM (Malaysia Certificate of Education). SPM ger grundläggande behörighet endast i kombination med betyg från STPM eller någon av ovanstående behörighetsgivande utbildningar.

Dokumentation

Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) / Malaysia Certificate of Education och Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM)
Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) / Malaysia Certificate of Education och Matriculation Certificate och Transcript

Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) / Malaysia Certificate of Education och Polytechnic Diploma och Transcript

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 6 i SPM (GCE-Ordinary Level Pass) och betyg E i STPM (GCE-Advanced Level Pass)

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
engelska 6 SPM 
matematik 1b SPM 
  3b SPM 
  5 STPM 
fysik 2 STPM 
kemi 2 STPM 
biologi 2 STPM 
naturkunskap 2 SPM-betyg i två av ämnena kemi, fysik och biologi 
samhällskunskap 1b SPM-betyg i samhällskunskapsliknande ämnen 
historia 1b SPM 
språk 7 undervisningsspråket 
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i SPM el STPM 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

För bedömning av särskild behörighet från Matriculation Programme eller Polytechnic Diploma begär in kursplaner.

Landets betygssystem

Betygsskala (STPM) A-E

Betyg

Omräkningsvärde

A 10
B 9
C 8
D 7
E 6
R -
F -

Nmax 10

Nmin 6

Betygsskala (från 2002 SPM) A-D

Betyg

Omräkningsvärde

1-2 (Cemerlang) 10 = A
3 Kepujian 8 = B
4-6 Kepuijan 8 = C
7-8 Lulus 6 = D
9 -

Nmax 10

Nmin 6

Betygsskala (SPM före 2002)

Betyg

Omräkningsvärde

1 (Satu) 10
2 (Dua) 10
3 (Tiga) 9
4 (Empat) 8
5 (Lima) 7
6 (Enam) 6
7 (Tujuh -
8 (Lapan) -
9 (Sembilan -

Nmax 10

Nmin 6

Betygsskala (Matriculation Programme och Polytechnic Diploma) A-D

Använd följande omvandlingstabell om om CGPA saknas:

Betyg

Omräkningsvärde

A 4
B 3

C

2
D 1

Beräkning av betygsmedelvärde

Fr.o.m. antagning till vårterminen 2020

Omvandla betygen från STPM och SPM med hjälp av omvandlingstabellerna. Räkna medelvärde på samtliga godkända ämnen.

För Polytechnic Diploma använd uträknat medelvärde.

T.o.m. antagning till höstterminen 2019 

Räkna ut genomsnitt på de 2 bästa betygen i STPM och de 3 bästa betygen i SPM (5 olika ämnen) eller de 3 bästa betygen i STPM och det bästa betyget i SPM (4 olika ämnen).
För Matriculation Programme använd uträknad CGPA.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Normalt krävs STPM med minst betyg E i 1 ämne och betyg i R i 2 ämnen.
2-årig Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) i kombination med 1 (till 2) års Matriculation Programme (Matrikulasi) med ett CGPA med minimum 2,00 (C ).

Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) i kombination med 3 årig Polytechnic Diploma.