Gå till huvudinnehåll

Malaysia

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia, STPM i kombinationa med Sijil Pelajaran Malaysia, SPM

Antal år: (6+3+2)2

Examen: Matriculation Programme i kombinationa med Sijil Pelajaran Malaysia, SPM

Antal år: (6+3+2)1-2

Grundläggande behörighet:
Minst 5 olika ämnen varav minst 2 ämnen i STPM och de övriga med lägst betyget 6 (credit grade) i SPM krävs för grundläggande behörighet.

Yrkesutbildning

Examen: Polytechnic Diploma

Antal år: (6+3+3)3

Examen: Sijil Pelajaran Malaysia Vokesynal (SPMV)

Antal år: (6+3)2

Sijil Pelajaran Malaysia, SPM (Malaysia Certificate of Education). SPM ger grundläggande behörighet endast i kombination med betyg från STPM eller någon av ovanstående behörighetsgivande utbildningar.

Dokumentation

Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) / Malaysia Certificate of Education och Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM)
Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) / Malaysia Certificate of Education och Matriculation Certificate och Transcript

Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) / Malaysia Certificate of Education och Polytechnic Diploma och Transcript

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 6 i SPM (GCE-Ordinary Level Pass) och betyg E i STPM (GCE-Advanced Level Pass)

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
engelska 6 SPM 
matematik 1b SPM 
  3b SPM 
  5 STPM 
fysik 2 STPM 
kemi 2 STPM 
biologi 2 STPM 
naturkunskap 2 SPM-betyg i två av ämnena kemi, fysik och biologi 
samhällskunskap 1b SPM-betyg i samhällskunskapsliknande ämnen 
historia 1b SPM 
språk 7 undervisningsspråket 
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i SPM el STPM 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

För bedömning av särskild behörighet från Matriculation Programme eller Polytechnic Diploma begär in kursplaner.

Landets betygssystem

Betygsskala (STPM) A-E

Betyg Omräkningsvärde
A 10
B 9
C 8
D 7
E 6
R -
F -

Nmax 10

Nmin 6

Betygsskala (från 2002 SPM) A-D

Betyg Omräkningsvärde
1-2 (Cemerlang) 10 = A
3 Kepujian 8 = B
4-6 Kepuijan 8 = C
7-8 Lulus 6 = D
9 -

Nmax 10

Nmin 6

Betygsskala (SPM före 2002)

Betyg Omräkningsvärde
1 (Satu) 10
2 (Dua) 10
3 (Tiga) 9
4 (Empat) 8
5 (Lima) 7
6 (Enam) 6
7 (Tujuh -
8 (Lapan) -
9 (Sembilan -

Nmax 10

Nmin 6

Betygsskala (Matriculation Programme och Polytechnic Diploma) A-D

Använd följande omvandlingstabell om om CGPA saknas:

Betyg Omräkningsvärde
A 4
B 3

C

2
D 1

Beräkning av betygsmedelvärde

Räkna ut genomsnitt på de 2 bästa betygen i STPM och de 3 bästa betygen i SPM (5 olika ämnen) eller de 3 bästa betygen i STPM och det bästa betyget i SPM (4 olika ämnen).
För Matriculation Programme använd uträknad CGPA.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Normalt krävs STPM med minst betyg E i 1 ämne och betyg i R i 2 ämnen.
2-årig Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) i kombination med 1 (till 2) års Matriculation Programme (Matrikulasi) med ett CGPA med minimum 2,00 (C ).

Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) i kombination med 3 årig Polytechnic Diploma.